Obietnice zajęcia się problemem szkodliwego wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie złożone podczas przełomowej konferencji WHO

Niedawno (w dniach od 30 października do 1 listopada 2018 r.) odbyła się w Genewie pierwsza globalna konferencja Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) na temat wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie.


Niedawno (w dniach od 30 października do 1 listopada 2018 r.) odbyła się w Genewie pierwsza globalna konferencja Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) na temat wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie. W imieniu osób zawodowo związanych z pulmonologią i pacjentów z chorobami układu oddechowego uczestniczyli w niej przedstawiciele Europejskiego Towarzystwa Pulmonologicznego (European Respiratory Society — ERS) i Europejskiej Fundacji na rzecz Płuc (European Lung Foundation — ELF).

CZAS ZACZĄĆ DZIAŁAĆ

Na konferencji spotkali się politycy, eksperci naukowi i aktywiści z całego świata, aby wspólnie poszukać rozwiązań. Główne przesłanie tej konferencji brzmiało następująco: najwyższy czas podjąć konkretne działania w walce z zanieczyszczeniem powietrza, aby chronić zdrowie. Choć zanieczyszczenie powietrza nazywamy niewidzialnym zabójcą, to zdecydowanie rzuca się w oczy jego wpływ na rozwój przewlekłych chorób niezakaźnych — stwierdziła dr Maria Neira, dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego oraz Środowiskowych i Społecznych Determinant Zdrowia w WHO. — Za 10 lat nie będziemy mogli stwierdzić: „przecież nic o tym nie wiedzieliśmy”.

W ramach prowadzonej obecnie akcji stanowiącej element kampanii pod hasłem „Zdrowe płuca na całe życie” („Healthy Lungs for Life”), podczas konferencji wystąpili przedstawiciele ERS i ELF.

Prezes EFL Izabel Saraiva wzięła udział w dyskusji panelowej dotyczącej kwestii, w jaki sposób sektor zdrowia mógłby przejąć wiodącą rolę w zapobieganiu problemom zdrowotnym związanym z zanieczyszczeniem powietrza.

Przewodnicząca Komisji ERS ds. Środowiska i Zdrowia, prof. Barbara Hoffmann, wygłosiła prelekcję na temat dowodów naukowych na wpływ zanieczyszczeń powietrza, nawet przy niskim poziomie stężeń, na rozwój przewlekłych chorób niezakaźnych.

W konferencji wzięło też udział kilku obecnych i byłych członków tej komisji, w tym prof. Francesco Forastiere, prof. Bert Brunekreef, prof. Isabella Annesi-Maesano i prof. Nino Künzli, pomagając w zadbaniu o to, aby konferencja opierała się na najnowszych dowodach naukowych.

Zobowiązania do podjęcia działań

Ostatni dzień konferencji przebiegał pod znakiem spotkań na wysokim szczeblu z udziałem wielu kluczowych polityków z całego świata, w tym ministrów zdrowia, ministrów środowiska oraz burmistrzów i prezydentów miast.

Podczas sesji zamykającej zachęcono uczestników, aby na forum publicznym ogłosili, w jaki sposób zobowiązują się zająć problemem zanieczyszczenia powietrza. Zobowiązania te złożyli przedstawiciele różnych krajów i regionów, a także organizacje międzynarodowe.

ERS i EFL wzięły udział w tej sesji, składając w imieniu 28 towarzystw lekarskich i organizacji pacjenckich obietnicę podjęcia aktywnych kroków zmierzających do zmniejszenia szkód powodowanych przez zanieczyszczenie powietrza poprzez działania zwiększające świadomość problemu i działania edukacyjne. Będą się one koncentrowały na uwzględnianiu danych naukowych dotyczących jakości powietrza w wytycznych postępowania klinicznego, w działalności edukacyjnej i naukowo-badawczej, oraz na krokach, jakie można podjąć w celu poprawy świadomości problemu i wiedzy o nim w różnych grupach pacjentów.

Obejrzyj nagrania wideo z sesji, które odbyły się w ramach tej konferencji.

Skuteczne zajęcie się problemem zanieczyszczenia powietrza w ramach kampanii „Zdrowe płuca na całe życie”

Prelekcje wygłoszone przez liderów ERS i ELF to tylko część wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w ramach trwającej rok kampanii „Zdrowe płuca na całe życie” skierowanej do decydentów politycznych, przedstawicieli zawodów medycznych, pacjentów i szerszej społeczności. Celem tej kampanii jest podniesienie świadomości społecznej w zakresie znaczenia oddychania czystym powietrzem i działań, które każdy może podjąć we własnym zakresie, aby chronić swoje płuca przed zanieczyszczeniami powietrza. W kampanii może wziąć udział każdy członek społeczności działającej na rzecz zdrowych płuc w dowolnym miejscu na świecie — zorganizuj własne wydarzenie i pomóż nam w ten sposób szerzyć te ważne przesłania na całym świecie.

Zapisz się do naszego newslettera