Zaledwie połowa osób cierpiących na przewlekły kaszel w Europie została zdiagnozowana

Wyniki badań ujawniły, że przewlekły kaszel wpływa na życie osób cierpiących na tę chorobę oraz podkreśliły konieczność zapewnienia wsparcia w większym zakresie.


Wyniki badań ujawniły, że przewlekły kaszel wpływa na życie osób cierpiących na tę chorobę oraz podkreśliły konieczność zapewnienia wsparcia w większym zakresie.

Przewlekły kaszel określa się jako trwający dłużej niż osiem tygodni i występujący bez następujących objawów: wykrztuszanie krwi, świszczący oddech bez możliwości zapanowania nad nim, znaczna zadyszka, utrata masy ciała, osłabienie, apatia i ból.

Badanie dotyczące przewlekłego kaszlu, opublikowane w czasopiśmie „Lung”, zostało opracowane przez zespół zadaniowy European Respiratory Society (Europejskiego Towarzystwa Chorób Płuc) przy współpracy z European Lung Foundation (Europejską Fundacją na Rzecz Zdrowia Płuc). Obejmowało ono ankietę internetową, która była dostępna na stronie ELF w 12 językach. Odpowiedzi udzieliło 1120 uczestników z 29 różnych krajów. Przeciętna długość choroby wśród uczestników wynosiła od 2 do 5 lat.

Większość uczestników zaznaczyła, że kaszel wpłynął negatywnie na ich jakość życia, nastrój oraz możliwość wykonywania czynności. Pomimo tego że 72% uczestników odwiedzało swoich lekarzy trzykrotnie lub częściej, zaledwie u 53% uczestników zdiagnozowano przewlekły kaszel.

Naukowcy sugerują, że należy podjąć dalsze działania mające na celu udzielenie wsparcia osobom cierpiącym na przewlekły kaszel, w tym poprzez zwiększanie świadomości choroby oraz rozwijanie skutecznych metod leczenia.

Przeczytaj artykuł w czasopiśmie. 

Przeczytaj zestawienie danych na temat przewlekłego kaszlu.

Zapisz się do naszego newslettera