W przypadku osób z rozstrzeniem oskrzeli rehabilitacja oddechowa daje podobne korzyści, jak w przypadku osób z POChP

Nowo opublikowane badania wskazują, że rehabilitacja oddechowa jest korzystna dla osób z rozstrzeniem oskrzeli.


Według nowego badania opublikowanego w European Respiratory Journal rehabilitacja oddechowa może przynieść podobną poprawę samopoczucia wśród osób żyjących z rozstrzeniem oskrzeli, jak w przypadku osób z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP).

Rehabilitacja oddechowa jest programem, którego celem jest zmniejszenie fizycznych i emocjonalnych długoterminowych skutków choroby płuc na życie chorego. Łączy ćwiczenia fizyczne i edukację na temat tego, w jaki sposób można samodzielnie zadbać o najlepszą możliwą kondycję zdrowotną.

W badaniu udział wzięło 213 osób z rozstrzeniem oskrzeli, które uczestniczyły w nadzorowanym, 8-tygodniowym programie rehabilitacji oddechowej. Każdemu uczestnikowi odpowiadała osoba z POChP, również leczona z wykorzystaniem tej samej metody, aby możliwe było porównanie wyników.

Do porównania dwóch grup badacze użyli różnych pomiarów: wyników testu chodzenia, kwestionariusza dotyczącego objawów i samopoczucia oraz faktu zakończenia lub nie zakończenia programu przez uczestnika.

Po sprawdzeniu kwestionariuszy stwierdzono podobieństwa w wynikach obu grup — w szczególności jeśli chodzi o zmniejszenie bezdechu i poprawę zdrowia psychicznego. Jednak osoby z POChP zauważyły większą zmianę w poziomach energii w porównaniu do osób z rozstrzeniem oskrzeli.

Osoby z rozstrzeniem oskrzeli miały nieznacznie lepsze wyniki z testów chodzenia: po programie były w stanie przejść średnio 70 m dalej, podczas gdy wśród osób POChP liczba ta wynosiła 63 m.

Obie grupy zakończyły program w takiej samej liczbie.

Ogólnie rzecz biorąc, badacze stwierdzili, że rehabilitacja oddechowa jest korzystna dla osób z rozstrzeniem oskrzeli – poprawia ich samopoczucie i zdolność do ćwiczeń fizycznych. Dlatego też zalecają, aby była oferowana w ramach planów leczenia tej choroby.

Przeczytaj oryginalny artykuł.

Przeczytaj streszczenie artykułu.

Zapisz się do naszego newslettera