Znaleziono związek między biernym trybem życia a objawami astmy związanymi z zanieczyszczeniem powietrza.

Naukowcy ze Stanów Zjednoczonych ustalili, że prowadzenie biernego trybu życia może powodować zwiększone ryzyko wystąpienia objawów astmy związanych z zanieczyszczeniem powietrza.


Naukowcy ze Stanów Zjednoczonych ustalili, że prowadzenie biernego trybu życia może powodować zwiększone ryzyko wystąpienia objawów astmy związanych z zanieczyszczeniem powietrza.

Celem badania opublikowanego w amerykańskim czasopiśmie naukowym American Journal of Physiology – Lung Cellular and Molecular Physiology było stwierdzenie, czy poziom aktywności fizycznej może mieć wpływ na prawdopodobieństwo wystąpienia objawów astmy spowodowanych narażeniem na zanieczyszczenie powietrza.

Naukowcy przez siedem tygodni prowadzili badania na dwóch różnych grupach szczurów – grupie „aktywnej”, która miała dostęp do kołowrotka do biegania, oraz grupie „nieaktywnej”, bez dostępu do kołowrotka. Po tym czasie osobniki z obu grup szczurów zostały wystawione albo na czyste powietrze, albo na powietrze z trzema różnymi zawartościami ozonu w sumie przez 10 godzin w ciągu dwóch dni.

Następnie zmierzono częstość oddechów szczurów, a badacze przeanalizowali komórki z płynu pobranego z ich płuc. Sprawdzili w ten sposób, czy pojawiły się różnice między aktywnymi i nieaktywnymi szczurami.

Naukowcy ustalili, że narażenie na ozon u obu grup szczurów skutkowało zapaleniem płuc, które jest jednym z objawów astmy. U szczurów nieaktywnych było ono jednak o wiele bardziej zaawansowane. Narażenie na ozon miało wpływ na częstość oddechów u obu grup zwierząt, przy czym szczury aktywne zaczęły rzadziej (o 71%) korzystać z kołowrotka niż szczury wystawione na normalne powietrze.

Ozon w warstwie przyziemnej jest rodzajem zanieczyszczenia, które powstaje w wyniku reakcji chemicznych między promieniami słonecznymi a gazami organicznymi i tlenkami azotu wydzielanymi przez samochody, elektrownie, kotły przemysłowe, rafinerie, zakłady chemiczne oraz pochodzącymi z innych źródeł.

Naukowcy dowodzą, że te wyniki mogą być podobne w przypadku ludzi, ale stwierdzenie tego wymaga dalszych badań.

Przeczytaj oryginalny artykuł prasowy.

Przeczytaj streszczenie artykułu.

Pobierz arkusz „Ćwiczenia a jakość powietrza – 10 głównych porad” („Exercise and air quality – 10 top tips”).