Potrzeba podjęcia globalnych działań przeciwko infekcji płuc u dzieci

Po przeprowadzeniu globalnych badań nad wpływem wirusa RSV (Respiratory Syncytial Virus) na dzieci naukowcy ze Zjednoczonego Królestwa wzywają do podjęcia pilnych działań przeciwko wirusowi.


Po przeprowadzeniu globalnych badań nad wpływem wirusa RSV (Respiratory Syncytial Virus) na dzieci naukowcy ze Zjednoczonego Królestwa wzywają do podjęcia pilnych działań przeciwko wirusowi.

Wirus RSV stanowi infekcję cechującą się objawami podobnymi do tych występujących przy silnym przeziębieniu. Z łatwością się rozprzestrzenia i jest bardzo powszechny, przy czym do najliczniejszej grupy zakażonych należą dzieci poniżej 2 roku życia. W większości przypadków choroba nie jest poważna, jednak u niektórych pacjentów może doprowadzić do poważnej choroby płuc, jak zapalenie płuc lub oskrzeli. Obecnie nie istnieje powszechnie stosowana szczepionka przeciwko wirusowi RSV.

Naukowcy poddali analizie 329 badań nad wpływem wirusa RSV na dzieci. Odkryli, że co roku wirus RSV występuje u 33 milionów dzieci poniżej 5 roku życia. Spośród nich w przypadku około 3 milionów (9%) zachorowań wymagana jest hospitalizacja ze względu na powikłania, natomiast ok. 115 tysięcy (0,3%) kończy się zgonem.

Niemal połowa przypadków śmiertelnych występuje wśród dzieci poniżej 6 miesiąca życia, a prawie wszystkie zgony – powyżej 99% – dotyczą chorych z biednych krajów.

Badacze odkryli, że połowa dzieci z podejrzeniem wirusa RSV pochodziła z Indii, Chin, Nigerii, Pakistanu i Indonezji. Całkowita liczba chorych dzieci może być jednak jeszcze wyższa, ponieważ brak jest danych na temat zachorowań w Afryce i Azji Południowej.

Przywołując wyniki badań naukowcy podkreślają wagę dostępu do leczenia po przystępnej cenie i wprowadzenia skutecznych szczepionek przeciwko wirusowi RSV dla zmniejszenia liczby przypadków śmiertelnych na skutek powikłań u dzieci.

Przeczytaj oryginalny artykuł prasowy.

Przeczytaj oryginalny artykuł w czasopiśmie

Odwiedź naszą stronę na temat chorób płuc u dzieci.

Odwiedź naszą stronę na temat ostrego zakażenia dolnych dróg oddechowych.

Zapisz się do naszego newslettera