Kwestionariusz: zapraszamy do podzielenia się swoimi opiniami i doświadczeniami związanymi z rakiem płuc

Jeżeli jest Pan/Pani osobą, która otrzymała diagnozę raka płuc, lub członkiem rodziny/opiekunem osoby, która otrzymała taką diagnozę, zapraszamy do wypełnienia tego kwestionariusza, aby pomóc nam poznać Pana/Pani priorytety i potrzeby w tym zakresie.


Jeżeli jest Pan/Pani osobą, która otrzymała diagnozę raka płuc, lub członkiem rodziny/opiekunem osoby, która otrzymała taką diagnozę, zapraszamy do wypełnienia tego kwestionariusza, aby pomóc nam poznać Pana/Pani priorytety i potrzeby w tym zakresie.

Kwestionariusz stanowi część projektu organizacji ELF i ERS, w ramach którego osoby z rakiem płuc stwierdziły, że ich priorytety obejmują kwestie takie jak informacje wysokiej jakości, dostęp do najlepszych usług diagnostycznych i terapii oraz pozytywną współpracę pomiędzy pracownikami służby zdrowia oraz pacjentami.   Chcemy się dowiedzieć, czy pacjenci w całej Europie mają podobne poglądy.

Wypełniając ten kwestionariusz, pomoże Pan/Pani w rozwoju strony internetowej zawierającej najlepsze informacje w Europie dla osób, które miały kontakt z rakiem płuc.  Pana/Pani opinia pomoże również w opracowaniu zaleceń dla pracowników służby zdrowia, zajmujących się problematyką raka płuc.

Łącze do pobrania kwestionariusza

Zapisz się do naszego newslettera