Rzucenie palenia może przedłużyć życie osobom z rakiem płuc

Badania naukowców amerykańskich wykazały, że palacze z rakiem płuc mogą żyć dłużej po rzuceniu palenia.


Badania naukowców amerykańskich wykazały, że palacze z rakiem płuc mogą żyć dłużej po rzuceniu palenia.

W badaniu, którego wyniki opublikowano w magazynie „Journal of Thoracic Oncology”, wzięło udział 250 osób z rakiem płuc, które po przeprowadzeniu badania na początku leczenia, zostały automatycznie skierowane do poradni udzielającej wsparcia podczas rzucania palenia.

Naukowcy ustalili, że osoby które niedawno rzuciły palenie oraz te, które rzuciły palenie po pierwszym spotkaniu w poradni, żyły dłużej niż osoby, które kontynuowały palenie. Osoby, które zgłosiły rzucenie palenia żyły przeciętnie 10 miesięcy dłużej niż te, które kontynuowały palenie.

W oparciu o te ustalenia, naukowcy zalecili, aby więcej osób z rakiem płuc w ramach swojego leczenia, było poddawanych regularnym, strukturyzowanym badaniom dotyczącym palenia oraz aby udzielano im wsparcia, które wspomaga rzucenie palenia.

Przeczytaj artykuł w wersji oryginalnej. 

Przeczytaj streszczenie artykułu z czasopisma. 

Przeczytaj ulotkę informacyjną na temat palenia przez osoby z chorobami płuc. 

Zapisz się do naszego newslettera