Badanie naukowe zwraca uwagę na zagrożenia dla zdrowia układu oddechowego związane z mieszkaniem w pobliżu wysypiska śmieci

We Włoszech zostało przeprowadzone duże badanie, które wykazało, że osoby mieszkające w promieniu do 5 km od wysypiska śmieci mogą być narażone na wyższe ryzyko wystąpienia schorzeń układu oddechowego.


We Włoszech zostało przeprowadzone duże badanie, które wykazało, że osoby mieszkające w promieniu do 5 km od wysypiska śmieci mogą być narażone na wyższe ryzyko wystąpienia schorzeń układu oddechowego.

Badanie zostało opublikowane w czasopiśmie International Journal of Epidemiology i obejmowało 242 409 osób mieszkających w pobliżu dziewięciu różnych wysypisk śmieci w regionie Lacjum we Włoszech.

Celem naukowców było zbadanie, czy narażenie na zanieczyszczenia powietrza emitowane przy utylizacji odpadów miało wyraźny wpływ na zdrowie uczestników badania.

Badacze ustalili, że ludzie mieszkający w pobliżu wysypisk śmieci byli bardziej narażeni na ryzyko wystąpienia u nich schorzeń układu oddechowego, co potwierdza wyniki poprzednich badań.

Natomiast stosunkowo nowym odkryciem poczynionym przez badaczy było ustalenie istnienia silnego związku między narażeniem na działanie siarkowodoru – gazu emitowanego przez wysypiska śmieci – a zgonami z powodu chorób nowotworowych płuc. 

Konieczne jest przeprowadzenie dalszych badań w celu poparcia tych wyników. 

Przeczytaj oryginalny artykuł prasowy

Przeczytaj oryginalny artykuł w czasopiśmie

Zapisz się do naszego newslettera