RYZYKO ZACHOROWANIA NA RAKA PĘCHERZA MOCZOWEGO NIE TYLKO U OSÓB PALĄCYCH TRADYCYJNE PAPIEROSY, ALE TEŻ U OSÓB PALĄCYCH E-PAPIEROSY

Badanie analizujące związek między liczbą wypalanych papierosów a skutecznością walki z rakiem pęcherza moczowego wykazały również związek między używaniem papierosów elektronicznych a ryzykiem zachorowania na raka pęcherza moczowego.


Badanie analizujące związek między liczbą wypalanych papierosów a skutecznością walki z rakiem pęcherza moczowego wykazały również związek między używaniem papierosów elektronicznych a ryzykiem zachorowania na raka pęcherza moczowego. Wyniki badania zostały przedstawione podczas 112. Dorocznego Spotkania Naukowego (Annual Scientific Meeting) Amerykańskiego Towarzystwa Naukowego (AUA), które odbyło się w dniach 12–16 maja 2017 r.

Palenie papierosów jest dobrze znaną przyczyną raka pęcherza moczowego. Przeprowadzone badanie wykazało, że im więcej papierosów paliła osoba cierpiąca na raka pęcherza moczowego, tym mniejsze miała szanse na wyzdrowienie, natomiast nawet niewielkie ograniczenie liczby wypalanych papierosów zwiększało te szanse.

W badaniu porównano również mocz użytkowników e-papierosów z moczem osób niepalących. Próbki moczu poddane zostały analizie pod kątem występowania substancji uznanych za powodujące raka pęcherza moczowego, które występują w tradycyjnych papierosach lub popularnych rozpuszczalnikach, które mogą być stosowane w niektórych liquidach e-papierosów. Badaniu poddani zostali w większości mężczyźni, ze średnią wieku 39 lat. Niepalący zachowywali wstrzemięźliwość od tradycyjnych papierosów przez okres co najmniej 6 miesięcy przed badaniem.

Wyniki wykazały, że w moczu 92% użytkowników e-papierosów występowały dwa z pięciu związków rakotwórczych. Konieczne jest przeprowadzenie dalszych badań w celu potwierdzenia związku palenia e-papierosów z występowaniem raka pęcherza moczowego.

Przeczytaj oryginalny artykuł.

Zapisz się do naszego newslettera