Naukowcy odkryli, dlaczego osoby cierpiące na choroby płuc są narażone na negatywne skutki zanieczyszczenia powietrza

Badacze z Japonii prowadzą badania nad przyczyną, dla której zanieczyszczenia powietrza są szczególnie szkodliwe dla osób z chorobami płuc.


Badacze z Japonii prowadzą badania nad przyczyną, dla której zanieczyszczenia powietrza są szczególnie szkodliwe dla osób z chorobami płuc.

Kontakt z zanieczyszczonym powietrzem może wywołać u osób cierpiących na choroby płuc takie objawy jak ataki astmy, zaostrzenie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP), trudności w oddychaniu, świsty, kaszel i podrażnienie. Jednak mechanizmy organizmu, które wywołują takie reakcje, wciąż pozostają niejasne.

W nowym badaniu, opublikowanym w czasopiśmie naukowym Immunity, badacze przyjrzeli się sposobowi, w jaki układ odporności u grupy myszy reagował na powszechnie występujący polutant – pył zawieszony o średnicy aerodynamicznej ziaren 2,5 mikrometra (PM 2,5).

Naukowcy odkryli, że PM 2,5 wydaje się niszczyć komórki immunologiczne zwane makrofagami, które w następstwie wydzielają substancję zwaną interleukiną, wiążącą się ze stanem zapalnym. Powoduje to uruchomienie łańcucha wydarzeń, które wywołują powszechne objawy u osób cierpiących na choroby płuc.

Naukowcy liczą, że lepsze zrozumienie tego procesu pomoże w opracowaniu leczenia mającego na celu ochronę ludzi przed występowaniem objawów dolegliwości związanych z zanieczyszczeniem powietrza. Konieczne jest jednak przeprowadzenie większej liczby badań.

Przeczytaj oryginalny artykuł prasowy.

Przeczytaj streszczenie artykułu.

Dowiedz się więcej o kampanii Healthy Lungs for Life, która podnosi świadomość na temat znaczenia czystego powietrza dla zdrowia układu oddechowego.

Zapisz się do naszego newslettera