STANDARDOWE KOLORY INHALATORÓW MOGĄ URATOWAĆ ŻYCIE

Według wyników badania przeprowadzonego przez Brytyjską Grupę ds. Inhalatorów (UK Inhaler Group, UKIG), standaryzacja kolorów inhalatorów mogłaby poprawić leczenie i uratować życie osób chorych na astmę.


Według wyników badania przeprowadzonego przez Brytyjską Grupę ds. Inhalatorów (UK Inhaler Group, UKIG), standaryzacja kolorów inhalatorów mogłaby poprawić leczenie i uratować życie osób chorych na astmę.

Zazwyczaj inhalatory zawierające steroidy są zielone, zaś inhalatory o działaniu doraźnym są niebieskie, jednak w Europie brakuje spójności ze względu na brak porozumienia producentów farmaceutycznych. Oznacza to, że nie na wszystkich wyrobach stosuje się oznakowanie zielono/niebieskie, co sprawia, że pacjentowi trudniej jest ocenić, który z inhalatorów należy użyć. 

Raport objął 2.127 pacjentów, którzy wypełnili kwestionariusz online w celu oceny znaczenia koloru inhalatora przy odróżnianiu inhalatorów zawierających steroidy od inhalatorów o działaniu doraźnym, stosowanych do zapewnienia szybkiej ulgi w przypadku wystąpienia uciążliwych objawów.

Wyniki wskazują, że istotny odsetek 89% pacjentów polegał na kolorze inhalatora, dokonując rozróżnienia między inhalatorami zawierającymi sterydy a inhalatorami o działaniu doraźnym.

Badanie wzywa wytwórców, aby, mając na celu bezpieczeństwo, sformalizowali oznakowanie kolorystyczne, przykładając szczególną wagę do standaryzacji niebieskich inhalatorów o działaniu doraźnym ze względu na istotną rolę, jaką odgrywają w łagodzeniu objawów.

Zapisz się do naszego newslettera