Badanie sugeruje, że immunoterapia jest skuteczniejsza niż chemioterapia w leczeniu chorych na zaawansowanego raka płuc.

Badacze w USA stwierdzili, że lek immunoterapeutyczny jest skuteczniejszy w leczeniu chorych na zaawansowanego raka płuc niż standardowe leki stosowane w ramach chemioterapii.


Badacze w USA stwierdzili, że lek immunoterapeutyczny jest skuteczniejszy w leczeniu chorych na zaawansowanego raka płuc niż standardowe leki stosowane w ramach chemioterapii.

W badaniu, raport z którego opublikowano w czasopiśmie The Lancet, wzięło udział ponad 1000 uczestników z pewnym typem niedrobnokomórkowego raka płuc, którzy byli wcześniej poddawani leczeniu tego nowotworu.

Uczestników przydzielano losowo do grupy, w której zastosowano kurs leczenia lekiem immunoterapeutycznym – pembrolizumabem – lub do grupy, w której zastosowano kurs leczenia docetakselem – standardowym lekiem chemioterapeutycznym.

Badacze stwierdzili, że osoby leczone metodą immunoterapii żyły dłużej niż osoby poddawane chemioterapii i istniało u nich większe prawdopodobieństwo istotnego zmniejszenia wielkości guza.

Obserwacja ta może budzić nowe nadzieje na leczenie raka płuc z uniknięciem toksyczności związanej z chemioterapią.

W lipcu tego roku pembrolizumab został dopuszczony przez Europejską Agencję Leków do stosowania w leczeniu raka skóry. Nie jest obecnie zarejestrowany jako lek przeznaczony do leczenia raka płuc.

Przeczytaj oryginalny artykuł

Przeczytaj streszczenie artykułu.

Zapisz się do naszego newslettera