Które tematy badań mają największy wpływ na życie ludzi cierpiących na astmę?

Wypełnij naszą ankietę i pomóż ukształtować przyszłość badań nad astmą i sposobów jej leczenia.


Projekt pomagający ukształtować przyszłość badań nad i sposobów leczenia astmy jest przeprowadzany na terenie całej Europy. Wypełnij naszą ankietę i pomóż ukształtować przyszłość badań nad astmą i sposobów jej leczenia.

Badanie kończy się 11 sierpnia.

Europejskie Partnerstwo na rzecz badań i innowacji w leczeniu astmy (eng. EARIP – The European Asthma Research and Innovation Partnership) stworzy plan działania, który opisuje to, co jest potrzebne, aby zmniejszyć wpływ astmy na indywidualne osoby oraz na systemy opieki zdrowotnej w Europie. Plan ten zostanie wykorzystany przez Komisję Europejską w celu ustalenia, które obszary badań nad astmą zostaną ufundowane, w oparciu o te rejony, w których występuje największe prawdopodobieństwo udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące wyzwań związanych z leczeniem oraz z życiem z astmą.

Zwracamy się z prośbą do osób cierpiących na astmę, ich rodzin oraz lekarzy I pielęgniarki leczących ich o powiedzeniem nam, które z tematów badań TY uważasz za najbardziej prawdopodobne do udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące wyzwań związanych z leczeniem i życiem z astmą, a zatem pozwalające wywrzeć największy wpływ na jakość życia osób cierpiących na astmę.

Ankieta jest dostępna w 8 europejskich językach:

 

W celu uzyskania więcej informacji, proszę kontaktować się z Sarah Masefield, Europejska Fundacja Płuc (eng. ELF – European Lung Foundation)