W wyniku wczesnych doświadczeń życiowych ludzie w krajach o niskich i średnich dochodach są bardziej narażeni na rozwój POChP

Przegląd dowodów wskazujących, że ludzie w krajach LMIC są bardziej podatni na POChP w wyniku wczesnych doświadczeń życiowych.


Ponad 90% zgonów związanych z POChP ma miejsce w krajach o niskich i średnich dochodach (LMIC, ang. low-income and middle-income countries). Nowy artykuł w czasopiśmie Nature Partner Journal: Primary Care Respiratory Medicine zawiera przegląd niektórych najnowszych dowodów wskazujących, że ludzie żyjący w LMIC są bardziej podatni na rozwój POChP w wyniku wczesnych doświadczeń życiowych w porównaniu z osobami z krajów o wysokich dochodach.

Płuca człowieka rozwijają się od dzieciństwa aż do wczesnej dorosłości: czynność płuc osiąga swój szczyt w wieku około 20–25 lat, a następnie zaczyna się obniżać wraz z wiekiem. Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) to schorzenie, w którym czynność płuc spada poniżej pewnego poziomu, a u chorego występują objawy w postaci duszności i kaszlu.

U wielu pacjentów POChP jest związana z pogarszaniem się czynności płuc postępującym szybciej niż u zdrowego człowieka, spowodowanym zwykle paleniem tytoniu lub ekspozycją na zanieczyszczenie powietrza w dorosłym życiu. Niektóre osoby są jednak podatne na rozwój POChP z uwagi na niższą „szczytową” czynność płuc. Choroba może być spowodowana połączeniem obu tych czynników.

Niższa szczytowa czynność płuc jest często spowodowana czynnikami na wczesnym etapie życia, które mogą wpływać na rozwój płuc. Należą do nich: 

  • wdychanie zanieczyszczonego powietrza w okresie wzrostu (w tym bierne palenie i zanieczyszczone powietrze w gospodarstwach domowych);
  • astma, cukrzyca lub niedożywienie matki w okresie ciąży;

wcześniactwo, niska waga urodzeniowa lub choroba w dzieciństwie.

Niższa szczytowa czynność płuc jest większym problemem w krajach o niskich i średnich dochodach, ponieważ wymienione czynniki występują tam częściej niż w krajach o wysokich dochodach. Trudniej jest również kontrolować ten rodzaj POChP, zaś ludzie w krajach o niskich i średnich dochodach mogą mieć także większe trudności z dostęp do opieki zdrowotnej i wiarygodnych informacji na temat zdrowia.

Według autorów artykułu zapobieganie POChP jest kluczem do ograniczenia jej występowania w krajach o niskich i średnich dochodach. Działania zapobiegawcze należy jednak podejmować jeszcze przed urodzeniem dziecka i kontynuować przez całe dzieciństwo. Dla osób, u których rozwinie się POChP, edukacja zdrowotna i rehabilitacja płuc mogą okazać się pomocnymi, ekonomicznymi sposobami radzenia sobie z objawami choroby, umożliwiającymi zarazem spowolnienie jej postępów.

Przeczytaj cały artykuł.

Przeczytaj nasz biuletyn informacyjny na temat życia z POChP.