Zanieczyszczenie powietrza powiązane z 7 milionami przedwczesnych zgonów rocznie

Według nowego raportu Światowej Organizacji Zdrowia zanieczyszczenie powietrza przyczyniło się w 2012 r. do śmierci około 7 milionów osób.


Według nowego raportu Światowej Organizacji Zdrowia zanieczyszczenie powietrza przyczyniło się w 2012 r. do śmierci około 7 milionów osób.

Nowe dane wskazują, że jeden na osiem zgonów na całym świecie w 2012 r. był spowodowany zanieczyszczeniem powietrza. Wcześniejsze szacunkowe dane są więc ponad dwukrotnie wyższe, co powoduje że zanieczyszczenie powietrza jest obecnie największym pojedynczym zagrożeniem środowiskowym zdrowia na świecie.

Oprócz roli, jaką odgrywa zanieczyszczenie powietrza w rozwoju chorób płuc, nowe dane podkreślają w szczególności silniejszy związek pomiędzy narażeniem na zanieczyszczenie powietrza wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń oraz chorobami serca i nowotworami.

Nowe dane szacunkowe są oparte na lepszej ocenie narażenia ludzi na substancje zanieczyszczające powietrze. Ulepszone metody pomiarowe oraz technologie umożliwiły naukowcom przeprowadzenie dokładniejszej analizy zagrożeń zdrowotnych z większego zakresu demograficznego, uwzględniając obecnie tereny wiejskie i miejskie.

Dr Flavia Bustreo, zastępca dyrektora generalnego Światowej Organizacji Zdrowia, szefowa Wydziału ds. Zdrowia Rodzin, Kobiet i Dzieci stwierdziła, że: „Oczyszczenie wdychanego powietrza zapobiega chorobom zaraźliwym oraz zmniejsza ryzyko zachorowań wśród kobiet i grup szczególnie narażonych, w tym dzieci i osób starszych. Ubogie kobiety i dzieci ponoszą wysokie ryzyko związane z zanieczyszczeniem powietrza wewnątrz pomieszczeń, ponieważ te osoby spędzają więcej czasu w domach, wdychając dym i sadzę z nieszczelnych kuchenek na węgiel i drewno”.

Zapisz się do naszego newslettera