ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA WYNIKAJĄCE Z RUCHU DROGOWEGO MOŻE MIEĆ ZWIĄZEK Z USZKODZNIEM DNA U DZIECI

Dzieci i nastolatkowie narażeni na wysoki poziom zanieczyszczenia powietrza wynikającego z ruchu drogowego wykazują uszkodzenie DNA nazywane skracaniem telomerów, jak donosi badanie opublikowane w majowym wydaniu czasopisma Journal of Occupational and Environmental Medicine.


Dzieci i nastolatkowie narażeni na wysoki poziom zanieczyszczenia powietrza wynikającego z ruchu drogowego wykazują uszkodzenie DNA nazywane skracaniem telomerów, jak donosi badanie opublikowane w majowym wydaniu czasopisma Journal of Occupational and Environmental Medicine.

Wstępne badanie przeprowadzone przez zespół Uniwersytetu w Kalifornii wykazało, że u dzieci i młodych osób cierpiących na astmę również występuje skracanie się telomerów. Wyniki wskazują, że długość telomerów może być stosowana jako wskaźnik uszkodzenia DNA wywołanego zanieczyszczeniem powietrza.

Badanie przeprowadzono w mieście cechującym się jednym z najwyższych poziomów zanieczyszczeń w USA i analizowało związek między policyklicznymi węglowodorami aromatycznymi (PAH; substancji zanieczyszczających powietrze pochodzących z układów wydechowych pojazdów silnikowych) oraz skracaniem się telomerów (rodzaj uszkodzenia DNA, które zazwyczaj łączone jest z procesem starzenia).

Badanie potwierdza wcześniejsze dowody wykazujące, że zanieczyszczenie powietrza może powodować uszkodzenie DNA. Sugeruje również, że dzieci mogą być bardziej podatne na szkodliwe działanie zanieczyszczenia powietrza

Przeczytaj oryginalny artykuł.

Przeczytaj opis badania.