Print

Opieka zdalna: dbanie o zdrowie za pomocą narzędzi cyfrowych

Ten biuletyn informacyjny pokazuje, jak technologia cyfrowa zmienia opiekę zdrowotną i co to oznacza dla Ciebie.

Ostatnia aktualizacja 14/04/2023
This content is available in multiple languages.

Jak technologia cyfrowa zmienia opiekę zdrowotną?


Rozwój technologii cyfrowej zmienia sposób świadczenia opieki zdrowotnej. Technologia cyfrowa odnosi się do urządzeń i systemów elektronicznych działających on-line.

Platformy internetowe, rozmowy wideo, urządzenia, które nosisz (urządzenia zintegrowane z ubraniem) i aplikacje stają się znanymi narzędziami do dbania o nasze zdrowie. W dziedzinie medycyny jest to często określane jako „telemedycyna” lub „telezdrowie”. W praktyce oznacza to opiekę zdrowotną świadczoną zdalnie. W tym przypadku pracownik służby zdrowia i pacjent łączą się za pomocą technologii cyfrowej.

Pandemia COVID-19 spowodowała konieczność znacznego przyspieszenia tej zmiany. W tym czasie opieka była często świadczona cyfrowo. Celem było ograniczenie rozprzestrzeniania się pandemii przy jednoczesnym zapewnieniu wsparcia osobom, które go potrzebowały.

Co oznaczają te zmiany?


Podczas pandemii COVID-19 zarówno pracownicy służby zdrowia, jak i członkowie społeczeństwa musieli dostosować się do zmian w opiece zdrowotnej. W wielu sytuacjach oznaczało to rozmowę z pracownikami służby zdrowia przez telefon i za pośrednictwem połączeń wideo.

Ponieważ pandemia ustępuje i usługi wracają do normy, nadal można korzystać z narzędzi cyfrowych. Może to oznaczać, że w nadchodzących latach będzie można wybierać między bezpośrednią opieką zdrowotną a zdalnym zarządzaniem zdrowiem. Ponieważ coraz więcej badań analizuje skuteczność tych usług i najlepszy sposób ich świadczenia, w przyszłości mogą nastąpić dalsze zmiany.

Jak mogę zarządzać swoim stanem zdrowia za pomocą narzędzi cyfrowych?


Narzędzia cyfrowe mają wpływ na wszystkie obszary opieki zdrowotnej. Obejmuje to zdalne konsultacje i monitorowanie w domu, a także urządzenia zintegrowane z ubraniem i aplikacje zdrowotne. Oto kilka przykładów wykorzystania technologii w opiece zdrowotnej:

Rozmowy wideo jako konsultacje

Otrzymasz wiadomość e-mail lub SMS od pracownika służby zdrowia, jeśli masz zaplanowaną wizytę wideo. Potwierdzi on datę i godzinę wizyty oraz sposób, w jaki można uzyskać dostęp do rozmowy wideo. Możesz uzyskać dostęp do wizyty na swoim smartfonie, tablecie lub komputerze. Wizyta zdalna zostanie zaproponowana tylko wtedy, gdy lekarz nie będzie wymagał na tym etapie przeprowadzenia badania fizycznego. Zobacz sekcję poniżej, jak możesz przygotować się do tych wizyt.

Udostępnianie zdjęć lub filmów

Przed rozmową z pracownikiem służby zdrowia możesz zostać poproszony o udostępnienie zdjęcia lub filmu wideo przedstawiającego Twoją chorobę lub konkretne objawy. Otrzymasz od swojego lekarza omówienie, jak to zrobić. Zdjęcia i filmy są zwykle wysyłane za pośrednictwem wiadomości tekstowych, e-maili lub bezpiecznego przesyłania na platformę internetową. Pomoże to pracownikowi służby zdrowia lepiej zrozumieć Twój stan. Pracownik służby zdrowia może również udostępniać Ci pliki lub filmy. Mogą to być na przykład ulotki informacyjne lub filmy z instrukcjami dotyczącymi korzystania z urządzenia medycznego.

Wirtualne oddziały i monitoring w domu

W pewnych okolicznościach ludzie mogą zostać wypisani ze szpitala i monitorowani w domu. Dobrym tego przykładem była pandemia COVID-19. Ze względu na to, że istnieje duże zapotrzebowanie na łóżka szpitalne, osoby z bardziej stabilnymi objawami mogły wrócić do domu. Nadal otrzymywały one tlen, a ich objawy i poziom tlenu były zdalnie monitorowane przez konsultantów.

Sesje rehabilitacyjne i ruchowe on-line

Jeśli zalecono Ci udział w sesjach ruchowych lub rehabilitacyjnych, aby pomóc w radzeniu sobie z objawami lub rekonwalescencji po chorobie, może to odbywać się za pośrednictwem zajęć on-line lub samouczka. Zajęcia mogą być prowadzone poprzez sesje wideo, w których wiele osób dołącza i bierze udział na żywo. Możesz też otrzymać nagrane filmy wideo do śledzenia w swoim czasie.

Dzienniczki, dzienniki lub kwestionariusze on-line

Możesz zapisać swoje objawy w dzienniczku lub dzienniku on-line, aby śledzić, jak się czujesz w czasie. Pomocne może być posiadanie osobistego rejestru, który można zabrać ze sobą na następną konsultację.

Kwestionariusze on-line mogą stworzyć obraz Twojego stanu przez pewien czas. Twój pracownik służby zdrowia może poprosić Cię o zrobienie tego przed przyjściem na wizytę. Przed wizytą możesz otrzymać kwestionariusz do wypełnienia e-mailem lub SMS-em.

Urządzenia zintegrowane z ubraniem

Urządzenia, które możesz nosić, takie jak inteligentne zegarki, mogą pomóc w śledzeniu różnych pomiarów ciała. Obejmuje to tętno, poziom stresu, wzorce snu, poziom tlenu i poziom aktywności. Te urządzenia są zwykle połączone z aplikacją na smartfonie lub tablecie. Apka – skrót od „aplikacja” – to program, który można zainstalować na smartfonie lub tablecie. Zbiera on informacje i buduje obraz zdrowia z biegiem czasu.

Systemy te zwykle nie są bezpośrednio połączone z lekarzem. Ale mogą to być przydatne informacje podczas konsultacji z lekarzem.

Aplikacje zdrowotne

Dostępnych jest wiele aplikacji, które pomagają śledzić stan Twojego zdrowia. Niektóre zawierają informacje o tym, jak radzić sobie z chorobą. Inne przypominają o przyjmowaniu leków lub umożliwiają śledzenie rejestrów z urządzenia medycznego.

Większość aplikacji można pobrać i używać samodzielnie, jeśli zdecydujesz się na to. Jeśli Twój lekarz chce otrzymywać odczyty z Twojego urządzenia medycznego, omówi to z Tobą. Może on poinformować Cię, jakiej aplikacji lub platformy musisz użyć, ponieważ będzie ona musiała być podłączona do systemu.szpitalnego.

Jakie są korzyści?


Korzystanie z technologii cyfrowych w opiece zdrowotnej ma wiele zalet. Oto kilka przykładów korzyści, jakie narzędzia cyfrowe mogą przynieść osobom fizycznym:

Zmniejszenie potrzeby podróżowania

Jeśli możesz wziąć udział w konsultacji zdalnie, nie musisz podróżować. Pozwala to zaoszczędzić czas i pieniądze oraz jest lepsze dla środowiska.

Poprawa dostępu do pracowników służby zdrowia

Zdalne rozmowy wideo i telefoniczne mogą ułatwić dostęp do wszystkich pracowników służby zdrowia bez konieczności dojeżdżania na wizyty.

W niektórych przypadkach może być również trudno spotkać się ze specjalistą w danej chorobie, który może pracować w szpitalu specjalistycznym, a nie w lokalnym szpitalu. Zdalne konsultacje ułatwiają dostęp do tego poziomu opieki, niezależnie od miejsca zamieszkania.

Poprawa współpracy i usamodzielnienie

Podejmowanie działań w celu sprawdzenia stanu zdrowia w domu może dać ci nowe poczucie zrozumienia swojego stanu. Może to pomócw poczuciu większej kontroli i możliwości włączenia się do dyskusji na temat swojego zdrowia. Może to również pomóc w pamiętaniu o przyjmowaniu leków. Jest to szczególnie przydatne, jeśli jesteś osobą, która ma trudności z przestrzeganiem zalecanej rutyny leczenia.

Wybór otoczenia

Niektóre osoby mogą również czuć się niekomfortowo w szpitalu lub klinice i wolą przebywać we własnym domu na konsultacjach. Niektórzy ludzie mogą uznać za przydatne poinformowanie swojego lekarza o tym, jak to jest żyć z ich chorobą w domu.

Zdalne rozmowy wideo dają możliwość przebywania w domu, co niektórzy mogą preferować, zwłaszcza jeśli otrzymują niepokojące wiadomości.

Kontrola infekcji

Zdalne konsultacje ograniczają rozprzestrzenianie się infekcji. Jeśli masz jakiekolwiek objawy zakaźne, bezpieczniej jest być w domu niż podróżować do placówki opieki zdrowotnej, gdzie możesz zarazić innych. Oznacza to również, że jesteś chroniony przed wszystkimi osobami przebywającymi w poczekalni lub w transporcie publicznym, które mogą mieć objawy zakaźne.

Jakie są wyzwania?


Ze względu na to, że platformy cyfrowe stają się coraz szerzej wykorzystywane, w opiece zdrowotnej nadal potrzebnych jest wiele zmian. Oto kilka wyzwań, przed którymi stoją systemy opieki zdrowotnej i obywatele:

Zmiany w strukturach w placówkach opieki zdrowotnej

W placówkach opieki zdrowotnej potrzebne są nowe systemy i zmiany w modelach pracy. Na przykład, jeśli całe grupy pacjentów otrzymują aplikacje do rejestrowania swoich objawów, muszą znaleźć się pracownicy służby zdrowia pracujący stacjonarnie, którzy sprawdzają te informacje. Musieliby oni być w stanie działać na podstawie otrzymanych informacji, gdyby jakiekolwiek objawy „czerwonej flagi” wymagały działań następczych. Może również zaistnieć potrzeba, aby członkowie personelu przeszli nowe szkolenie, aby mogli uczyć ludzi, jak korzystać z nowych narzędzi cyfrowych i zdalnie odpowiadać na wszelkie pytania.

Dostęp i edukacja

Wiele z tych narzędzi wymaga smartfona, tabletu lub laptopa oraz niezawodnego połączenia internetowego, aby można było z nich korzystać w domu. Nie każdy będzie miał dostęp do tych urządzeń lub będzie wiedział, jak z nich korzystać. Niektóre osoby mogą również nie być w stanie ich fizycznie używać. Wraz ze zmianami technologicznymi ważne będzie zapewnienie wszystkim ludziom dalszego dostępu do opieki zdrowotnej. Usługi bezpośrednie powinny pozostać dostępne, jeśli są potrzebne lub preferowane.

Bezpieczeństwo danych

Do bezpiecznego zarządzania danymi osobowymi potrzebne są odpowiednie systemy. Na przykład, jeśli udostępniłeś zdjęcie swojemu lekarzowi, musi ono być odpowiednio przechowywane, zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa danych w Twoim kraju. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Biuletynie informacyjnym ELF dotyczącym udostępniania danych.

Etyka i relacje medyczne

W medycynie istnieją standardy etyczne. Określają one, jak muszą postępować pracownicy służby zdrowia. Istnieją obawy co do tego, czy dzięki tym zmianom można utrzymać te standardy. Na przykład, czy konsultacje zdalne wpłyną na relacje między pacjentem a opiekunem? Świat opieki zdrowotnej pracuje zgodnie z wysokimi standardami w zakresie zachowania prywatności – czy może to być kontynuowane na platformach cyfrowych?

Ze względu na to, że świat dostosowuje się do nowych sposobów pracy po pandemii COVID-19, wyzwania te są rozwiązywane przez rządy i systemy opieki zdrowotnej.

Co się wydarzy podczas wirtualnej konsultacji i jak możesz się przygotować?


Jeśli zostałeś zaproszony na wizytę on-line lub konsultację, możesz skorzystać z poniższych wskazówek, które pomogą Ci się przygotować:

Przed rozmową

  • Zdecyduj, którego urządzenia (komputera, tabletu lub smartfona) użyjesz do konsultacji. Potrzebujesz stabilnego połączenia internetowego dla dowolnego urządzenia, które wybierzesz. Upewnij się, że wiesz, jak włączyć mikrofon, kamerę do wideo, a także dźwięk.
  • Czy warto poćwiczyć i wybrać miejsce, w którym usiądziesz do rozmowy? Sprawdź, czy oświetlenie jest prawidłowe i poćwicz, aby twarz na środku ekranu patrzyła prosto w kamerę. Jeśli nie masz pewności – czy masz przyjaciół, rodzinę lub sąsiadów, którzy mogliby o tym porozmawiać? Możesz także wyszukać w Internecie filmy instruktażowe.
  • Znajdź zaproszenie na spotkanie, które będzie zawierało szczegóły dotyczące połączenia. Upewnij się, że przeczytałeś to i zapoznałeś się z krokami, które musisz podjąć.
  •  Przygotuj listę spraw do omówienia – możesz zrobić kilka krótkich wypunktowań na temat tego, co chcesz omówić, aby niczego nie zapomnieć podczas rozmowy.

 Podczas rozmowy

  • Jeśli Twój film wideo nie łączy się, Twój lekarz prawdopodobnie spróbuje się z Tobą połączyć pod numerem telefonu, który ma w Twojej dokumentacji. Jeśli nie będzie mógł się z Tobą skontaktować przez telefon, zazwyczaj przełoży Twoją wizytę na inny termin.
  • Przygotuj notatnik lub otwórz dokument na komputerze, aby zapisywać notatki podczas rozmowy. Twój lekarz będzie jednocześnie sporządzał notatki w Twojej dokumentacji on-line.
  • Jeśli nie masz pewności co do przebiegu rozmowy, możesz podsumować to, co usłyszałeś, gdy rozmowa dobiega końca. Twój lekarz może wtedy powiedzieć, czy źle zrozumiałeś jakiekolwiek kwestie.
  • W trakcie rozmowy wideo Twój lekarz może wystawić Ci receptę elektroniczną lub skierować Cię na dalsze leczenie w normalny sposób. Jeśli nie masz pewności, jak uzyskać receptę lub w jaki sposób dowiesz się o kolejnych wizytach, zapytaj o to przed zakończeniem rozmowy.

 

Dalsze lektury i informacje


Informacje dla pacjenta:

Badania naukowe nad narzędziami cyfrowymi wykorzystywanymi w zdrowiu płuc:

  • W artykule dokonano przeglądu opieki cyfrowej oferowanej podczas pandemii: „Telemedycyna i wirtualna opieka oddechowa w dobie COVID-19”
  • W tym artykule przyjrzymy się, w jaki sposób monitorowanie w domu wspierało osoby z COVID-19 podczas pandemii: „Monitorowanie w domu skraca pobyt w szpitalu pacjentów z COVID-19”

 

We współpracy z Europejskim Towarzystwem Oddechowym, European Lung Foundation łączy pacjentów i społeczeństwo z pracownikami służby zdrowia w celu poprawy zdrowia płuc oraz postępu w diagnostyce, leczeniu i opiece.

Niniejszy biuletyn informacyjny został opracowany z pomocą dr Hilary Pinnock, Jellien Makonga-Braaksma, dr Carme Hernández, Kjelda Hansena i Joyce Norwell.

Został wyprodukowany przez Europejską Fundację Lung dla projektu DRAGON. Dowiedz się więcej o tym projekcie.

 

Prace te otrzymały wsparcie od Wspólnego Przedsięwzięcia Inicjatywa Leków Innowacyjnych 2 zawarte pomiędzy UE i Europejską Federacją Producentów Leków i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EU/EFPIA Innovative Medicines Initiative 2) – grant DRAGON nr 101005122. Więcej informacji na stronie: https://www.imi.europa.eu/

Komunikat odzwierciedla poglądy autora i ani IMI, ani Unia Europejska, EFPIA, ani partnerzy stowarzyszeni nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w nim zawartych.