Wszystkie choroby płuc

Choroby płuc są jednym z największych ogólnoświatowych problemów zdrowotnych , powodując około jednej szóstej wszystkich zgonów na świecie.

Znaczenie chorób płuc pozostaje dziś tak duże, jak na przełomie XIX i XX wieku i prawdopodobnie pozostanie takie przez kilka dziesięcioleci.

Choroby płuc powodują niepełnosprawność i przedwczesną śmierć. Niosą ogromne koszty związane z podstawową opieką zdrowotną, opieką szpitalną i leczeniem, a także utratą produktywności osób, które nie mogą pracować i osób, które umierają przedwcześnie z ich powodu.

Alergiczny nieżyt nosa lub „katar sienny”

Alergiczny nieżyt nosa lub „katar sienny”

Alergiczny nieżyt nosa jest chorobą, w której dochodzi do obrzęku i podrażnienia błony śluzowej nosa. Jest to spowodowane alergią na pyłki roślin, roztocze kurzu domowego, niekiedy na pleśnie. Popularnym, choć…

Astma dorosłych

Astma dorosłych

Astma to częsta, długotrwała choroba, która może występować u ludzi w każdym wieku. Powoduje zapalenie dróg oddechowych. Termin „astma dorosłych” oznacza: Astmę wieku dziecięcego, która trwa w okresie dorosłości Astmę,…

Astma wieku dziecięcego

Astma wieku dziecięcego

Astma to stan, który powoduje zapalenie dróg oddechowych. Jest to najczęściej występująca długotrwała choroba u dzieci. Astma oskrzelowa może wystąpić w każdym momencie życia, ale wysokie jest prawdopodobieństwo wystąpienia pierwszych…

Bronchiectasis

Bronchiectasis

Bronchiectasis is a long-term lung condition. If you have bronchiectasis, your airways (tubes connecting your windpipe to the lowest part of the lungs) are wider than normal. This leads to…

Choroba naczyń płucnych

Choroba naczyń płucnych

Istnieją dwa główne rodzaje chorób naczyń płucnych: zator płucny i nadciśnienie płucne. Zator płucny występuje z powodu obecności skrzepów krwi w gałęziach tętnic w płucach, po której następuje często zakrzepica…

Choroby płuc u dzieci

Choroby płuc u dzieci

Badania wykazały, że problemy z płucami odpowiadają za około jedną czwartą wizyt dzieci u lekarza ogólnego. Dwie główne choroby występujące u dzieci to astma oskrzelowa i mukowiscydoza, które zostały omówione…

Gruźlica (TB)

Gruźlica (TB)

Gruźlica (TB) to choroba wywoływana przez bakterię Mycobacterium tuberculosis. Ostatnio pojawiły się nowe szczepy odporne na powszechnie stosowane leki. Podobnie jak inne bakterie, mykobakterie mogą przechodzić zmiany na poziomie genów…

IPF — idiopatyczne włóknienie płuc
Limfangioleiomiomatoza (LAM)

Limfangioleiomiomatoza (LAM)

Limfangioleiomiomatoza (LAM) to rzadka choroba płuc, która występuje głównie u kobiet w wieku rozrodczym. Choć obserwowano ją również u mężczyzn, to jednak przypadki te są niezwykle rzadkie. Szacuje się, że…

View available translations
Mukowiscydoza

Mukowiscydoza

Mukowiscydoza (CF) to dziedziczna choroba, która występuje najczęściej u dzieci rasy białej i młodych osób dorosłych, niemniej jednak może wystąpić u wszystkich niezależnie od pochodzenia etnicznego. Przyjęło się, że jest…

Niedobór alfa1-antytrypsyny

Niedobór alfa1-antytrypsyny

Niedobór alfa1-antytrypsyny to choroba genetyczna, która zwiększa ryzyko chorób płuc i / lub wątroby. Osoby z niedoborem AAT mają niski poziom białka AAT we krwi i są bardziej narażone na…

Ostre infekcje dolnych dróg oddechowych

Ostre infekcje dolnych dróg oddechowych

Do ostrych infekcji dolnych dróg oddechowych należy zapalenie płuc (infekcja pęcherzyków płucnych), a także infekcje w obrębie dróg oddechowych, np. ostre zapalenie oskrzeli i oskrzelików, grypa i krztusiec. Są one…

POCHP

POCHP

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) to długotrwały stan, który powoduje stan zapalny płuc, uszkadzając tkankę płuc i zwężając układ oddechowy, co utrudnia oddychanie. Istnieje wiele różnych typów tej choroby, niemniej…

Poród przedwczesny a płuca

Poród przedwczesny a płuca

W ostatnich latach liczba dzieci urodzonych przedwcześnie wzrosła, co oznacza, że może powiększyć się także liczba dzieci i dorosłych, którzy w przyszłości będą z powodu wcześniactwa cierpieć na problemy z…

Przewlekły kaszel

Przewlekły kaszel

Każdego z nas na pewnym etapie życia dotknie kaszel. Zdrowe osoby kaszlą w celu ochrony dróg oddechowych w przypadku zakrztuszenia się i oczyszczenia dróg oddechowych z substancji drażniących płuca takich…

View available translations
Rak płuc

Rak płuc

Rak płuc to nowotwór tchawicy, oskrzeli (dróg oddechowych) lub pęcherzyków płucnych. Rak płuc był rzadką chorobą na początku XX wieku, jednakże wzrost ekspozycji na dym tytoniowy i inne czynniki wyzwalające…

Rak płuca

Rak płuca

„Rak płuca” to nazwa zbiorcza dla nowotworów tchawicy, oskrzeli lub pęcherzyków płucnych. Niniejsza informacja dotyczy szczególnie dwóch głównych (najczęstszych) typów raka płuca. Te dwie główne postacie raka płuca to: Niedrobnokomórkowy…

View available translations
Rozstrzenie oskrzeli
Rozstrzenie oskrzeli

Rozstrzenie oskrzeli

Rozstrzenie oskrzeli to poszerzenie („rozstrzenie”) niektórych odcinków dróg oddechowych. Układ oddechowy wytwarzają normalnie niewielką ilość śluzu (plwociny lub flegmy), który zatrzymuje mikroorganizmy przedostające się do płuc. Śluz ten jest następnie…

Rzadkie choroby płuc

Rzadkie choroby płuc

Rzadka choroba to choroba, na którą zapada mniej niż jedna osoba na 2000 w Europie. Choroby rzadkie to te, które nie były szeroko badane, w przypadku których nie są dostępne…

Samoistna pierwotna odma opłucnowa (SPOO)
Śródmiąższowa choroba płuc

Śródmiąższowa choroba płuc

Śródmiąższowe choroby płuc, znane także jako rozproszone choroby miąższu płuc, wynikają z uszkodzenia komórek otaczających pęcherzyki płucne, co prowadzi do uogólnionego zapalenia i bliznowacenia oraz włóknienia płuc.

Tętnicze nadciśnienie płucne

Tętnicze nadciśnienie płucne

Tętnicze nadciśnienie płucne (PAH) to rzadka choroba dotykająca około 15-25 osób na milion. Jej przyczyną jest bardzo wysokie ciśnienie krwi w tętnicach prowadzących od serca do płuc. Naczynia te zwane…

View available translations
Zaburzenia oddychania w czasie snu

Zaburzenia oddychania w czasie snu

Termin „zaburzenia oddychania w czasie snu” oznacza szereg stanów, które prowadzą do nieprawidłowego oddychania w trakcie snu. Najczęstszym z nich jest bezdech senny. Bezdech oznacza tymczasowe wstrzymanie oddychania. Mimo iż…

Zapalenie płuc

Zapalenie płuc

Zawodowe choroby płuc

Zawodowe choroby płuc

Zawodowe choroby płuc to choroby spowodowane lub nasilone przez materiały, na jakie osoba narażona jest w miejscu pracy. Wpływ tych stanów jest niedoszacowany, co wynika z faktu, że są rzadko…

Zespół ostrej niewydolności oddechowej (ARDS)

Zespół ostrej niewydolności oddechowej (ARDS)

Zespół ostrej niewydolności oddechowej (ARDS) to zagrażający życiu stan, w którym płuca nie mogą pracować prawidłowo. Spowodowany jest urazem ściany naczyń włosowatych z powodu choroby lub obrażeń fizycznych. Sprawia to,…

Zapisz się do naszego newslettera