Wszystkie choroby płuc

Choroby płuc są jednym z największych ogólnoświatowych problemów zdrowotnych , powodując około jednej szóstej wszystkich zgonów na świecie.

Znaczenie chorób płuc pozostaje dziś tak duże, jak na przełomie XIX i XX wieku i prawdopodobnie pozostanie takie przez kilka dziesięcioleci.

Choroby płuc powodują niepełnosprawność i przedwczesną śmierć. Niosą ogromne koszty związane z podstawową opieką zdrowotną, opieką szpitalną i leczeniem, a także utratą produktywności osób, które nie mogą pracować i osób, które umierają przedwcześnie z ich powodu.

Alergiczny nieżyt nosa lub „katar sienny”

Alergiczny nieżyt nosa lub „katar sienny”

Alergiczny nieżyt nosa jest chorobą, w której dochodzi do obrzęku i podrażnienia błony śluzowej nosa. Jest to spowodowane alergią na pyłki roślin, roztocze kurzu domowego, niekiedy na pleśnie. Popularnym, choć…

View available translations
Arkusz informacyjny dotyczący COVID-19
Astma dorosłych

Astma dorosłych

Astma to częsta, długotrwała choroba, która może występować u ludzi w każdym wieku. Powoduje zapalenie dróg oddechowych. Termin „astma dorosłych” oznacza: Astmę wieku dziecięcego, która trwa w okresie dorosłości Astmę,…

View available translations
Astma wieku dziecięcego

Astma wieku dziecięcego

Astma to stan, który powoduje zapalenie dróg oddechowych. Jest to najczęściej występująca długotrwała choroba u dzieci. Astma oskrzelowa może wystąpić w każdym momencie życia, ale wysokie jest prawdopodobieństwo wystąpienia pierwszych…

View available translations
Bezdech periodyczny podczas snu

Bezdech periodyczny podczas snu

Poniższe informacje pomogą Ci lepiej zrozumieć zjawisko bezdechu we śnie, wyjaśnią, na czym on polega i co go powoduje. Znajdziesz tu też opis jego oznak i symptomów, a także sposoby…

View available translations
Choroba naczyń płucnych

Choroba naczyń płucnych

Istnieją dwa główne rodzaje chorób naczyń płucnych: zator płucny i nadciśnienie płucne. Zator płucny występuje z powodu obecności skrzepów krwi w gałęziach tętnic w płucach, po której następuje często zakrzepica…

View available translations
Choroby płuc u dzieci

Choroby płuc u dzieci

Badania wykazały, że problemy z płucami odpowiadają za około jedną czwartą wizyt dzieci u lekarza ogólnego. Dwie główne choroby występujące u dzieci to astma oskrzelowa i mukowiscydoza, które zostały omówione…

View available translations
Gruźlica (TB)

Gruźlica (TB)

Gruźlica (TB) to choroba wywoływana przez bakterię Mycobacterium tuberculosis. Ostatnio pojawiły się nowe szczepy odporne na powszechnie stosowane leki. Podobnie jak inne bakterie, mykobakterie mogą przechodzić zmiany na poziomie genów…

View available translations
Gruźlica wielolekooporna (MDR-TB)
IPF — idiopatyczne włóknienie płuc
Limfangioleiomiomatoza (LAM)

Limfangioleiomiomatoza (LAM)

Limfangioleiomiomatoza (LAM) to rzadka choroba płuc, która występuje głównie u kobiet w wieku rozrodczym. Choć obserwowano ją również u mężczyzn, to jednak przypadki te są niezwykle rzadkie. Szacuje się, że…

View available translations
Mukowiscydoza

Mukowiscydoza

Mukowiscydoza (CF) to dziedziczna choroba, która występuje najczęściej u dzieci rasy białej i młodych osób dorosłych, niemniej jednak może wystąpić u wszystkich niezależnie od pochodzenia etnicznego. Przyjęło się, że jest…

View available translations
Nadciśnienie płucne

Nadciśnienie płucne

Nadciśnienie płucne (ang. Pulmonary hypertension, PH) jest spowodowane wysokim ciśnieniem krwi w tętnicach płucnych, które przenoszą krew z serca do płuc. Może uszkodzić prawą część serca, uniemożliwiając mu sprawne krążenie krwi…

View available translations
Niedobór alfa1-antytrypsyny

Niedobór alfa1-antytrypsyny

Niedobór alfa1-antytrypsyny to choroba genetyczna, która zwiększa ryzyko chorób płuc i / lub wątroby. Osoby z niedoborem AAT mają niski poziom białka AAT we krwi i są bardziej narażone na…

View available translations
Oskrzeli

Oskrzeli

Rozstrzenie oskrzeli to długotrwałe schorzenie układu oddechowego. U chorych na rozstrzenie oskrzeli drogi oddechowe (przewody łączące tchawicę z najniżej położoną częścią płuc) są szersze niż normalnie. Prowadzi to do nagromadzenia…

View available translations
Ostre infekcje dolnych dróg oddechowych
POCHP

POCHP

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) to długotrwały stan, który powoduje stan zapalny płuc, uszkadzając tkankę płuc i zwężając układ oddechowy, co utrudnia oddychanie. Istnieje wiele różnych typów tej choroby, niemniej…

View available translations
Poród przedwczesny a płuca

Poród przedwczesny a płuca

W ostatnich latach liczba dzieci urodzonych przedwcześnie wzrosła, co oznacza, że może powiększyć się także liczba dzieci i dorosłych, którzy w przyszłości będą z powodu wcześniactwa cierpieć na problemy z…

View available translations
Przewlekły kaszel

Przewlekły kaszel

Każdego z nas na pewnym etapie życia dotknie kaszel. Zdrowe osoby kaszlą w celu ochrony dróg oddechowych w przypadku zakrztuszenia się i oczyszczenia dróg oddechowych z substancji drażniących płuca takich…

View available translations
Rak płuca

Rak płuca

„Rak płuca” to nazwa zbiorcza dla nowotworów tchawicy, oskrzeli lub pęcherzyków płucnych. Niniejsza informacja dotyczy szczególnie dwóch głównych (najczęstszych) typów raka płuca. Te dwie główne postacie raka płuca to: Niedrobnokomórkowy…

View available translations
Rzadkie choroby płuc
Rzadkie typy raka płuca

Rzadkie typy raka płuca

Istnieje kilka różnych rodzajów raka płuca, często nazywanych podtypami raka płuca. Niektóre podtypy występują częściej niż pozostałe. W tym opracowaniu szczegółowo przyjrzymy się podtypom raka, które nie występują zbyt często,…

View available translations
Samoistna pierwotna odma opłucnowa (SPOO)
Sarkoidoza

Sarkoidoza

Niniejsza broszura informacyjna dotyczy objawów, rozpoznania i leczenia sarkoidozy. Opisuje ona również wpływ sarkoidozy na człowieka. Jest ona przeznaczona dla każdej osoby dotkniętej tą chorobą, niezależenie od tego, czy dopiero…

View available translations
Śródmiąższowa choroba płuc

Śródmiąższowa choroba płuc

Śródmiąższowe choroby płuc, znane także jako rozproszone choroby miąższu płuc, wynikają z uszkodzenia komórek otaczających pęcherzyki płucne, co prowadzi do uogólnionego zapalenia i bliznowacenia oraz włóknienia płuc.

View available translations
Tętnicze nadciśnienie płucne

Tętnicze nadciśnienie płucne

Tętnicze nadciśnienie płucne (PAH) to rzadka choroba dotykająca około 15-25 osób na milion. Jej przyczyną jest bardzo wysokie ciśnienie krwi w tętnicach prowadzących od serca do płuc. Naczynia te zwane…

View available translations
Zaburzenia oddychania w czasie snu

Zaburzenia oddychania w czasie snu

Termin „zaburzenia oddychania w czasie snu” oznacza szereg stanów, które prowadzą do nieprawidłowego oddychania w trakcie snu. Najczęstszym z nich jest bezdech senny. Bezdech oznacza tymczasowe wstrzymanie oddychania. Mimo iż…

View available translations
Zapalenie płuc
Zawodowe choroby płuc

Zawodowe choroby płuc

Pojęcie „zawodowych chorób płuc” dotyczy chorób wywoływanych lub pogłębianych przez substancje, z którymi stykamy się w pracy. W broszurze tej przeanalizowano kilka zawodowych chorób płuc, czynniki które mogą je wywoływać…

View available translations
Zespół ostrej niewydolności oddechowej (ARDS)

Zespół ostrej niewydolności oddechowej (ARDS)

Zespół ostrej niewydolności oddechowej (ARDS) to zagrażający życiu stan, w którym płuca nie mogą pracować prawidłowo. Spowodowany jest urazem ściany naczyń włosowatych z powodu choroby lub obrażeń fizycznych. Sprawia to,…

View available translations