Życie z chorobą płuc

Choroby płuc wywierają na ludzi różny wpływ i mogą oddziaływać na wszystkie aspekty życia. Istnieje wiele kwestii, o których należy pamiętać, i rzeczy, które można zrobić, aby pomóc sobie w codziennym życiu.

Aspekty zdrowia wpływające na jakość życia
Astma a ciąża

Astma a ciąża

Astma jest jednym z najczęstszych schorzeń współistniejących z ciążą. Choroba ta ma wpływ na przebieg ciąży, ale ciąża może też wpływać na objawy astmy. Niniejsze informacje opracowano w celu omówienia…

View available translations
Domowe metody radzenia sobie z dusznościami
Informacje dla krewnych i znajomych osób przyjętych do szpitala z powodu COVID-19

Informacje dla krewnych i znajomych osób przyjętych do szpitala z powodu COVID-19

COVID-19 może dawać zarówno lekkie, jak i ciężkie objawy. Członek Twojej rodziny lub znajomy został przyjęty do szpitala z powodu COVID-19, abyśmy mogli monitorować jego oddech. Jego stan może wymagać…

View available translations
Informacje dla pacjentów przyjętych do szpitala z powodu COVID-19

Informacje dla pacjentów przyjętych do szpitala z powodu COVID-19

COVID-19 może dawać zarówno lekkie, jak i ciężkie objawy. Przyjęto Cię do szpitala z powodu COVID-19, abyśmy mogli monitorować Twój oddech. Twój stan może wymagać wspomagania tlenem, a niekiedy także…

View available translations
Opieka paliatywna

Opieka paliatywna

Opieką paliatywną obejmuje się osoby nieuleczalnie chore. Propozycja takiej opieki pojawia się, gdy choroba obniża jakość życia codziennego danej osoby. Choć opieka paliatywna może obejmować opiekę nad terminalnie chorymi pacjentami,…

View available translations
Opieka zdalna: dbanie o zdrowie za pomocą narzędzi cyfrowych
Oporność na leki przeciwdrobnoustrojowe (AMR)

Oporność na leki przeciwdrobnoustrojowe (AMR)

Leki znane jako przeciwdrobnoustrojowe są filarem leczenia wielu częstych chorób, w tym gruźlicy oraz zakażeń w obrębie klatki piersiowej. Nadużywanie i niewłaściwe stosowanie tych leków sprawia, że stają się one…

View available translations
Podróż samolotem a choroba płuc
Przeszczep płuca
Rehabilitacja pulmonologiczna u dorosłych

Rehabilitacja pulmonologiczna u dorosłych

Rehabilitacja pulmonologiczna to program mający na celu zmniejszenie fizycznego i emocjonalnego wpływu przewlekłej choroby płuc na życie człowieka. Łączy ćwiczenia i przekazanie wiedzy na temat sposobów, które mogą pomóc pacjentowi…

View available translations
Stałe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych (ang. CPAP)
Udostępnianie danych w opiece zdrowotnej
Wysoka jakość życia osób cierpiących na POChP

Wysoka jakość życia osób cierpiących na POChP

Niniejszy arkusz informacyjny ma na celu ukazanie pacjentom cierpiącym na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP), ich rodzinie i przyjaciołom, w jaki sposób mogą żyć pełnią życia mimo choroby.

View available translations
Zaangażowanie pacjenta i społeczeństwa

Zaangażowanie pacjenta i społeczeństwa

Jako pacjent, krewny lub opiekun ma Pan/i wyjątkowe spojrzenie na wpływ choroby na życie, pracę i rodzinę. Te doświadczenia są bardzo cenne dla pracowników ochrony zdrowia, przedstawicieli władz oraz naukowców.…

View available translations
Zdrowie psychiczne i zdrowie płuc