Badania i procedury dotyczące płuc

Dostępnych jest wiele badań oraz procedur dotyczących płuc. Można je wykorzystać do monitorowania lub rozpoznawania różnych chorób płuc.

Badania przesiewowe w kierunku raka płuca
Badanie płuc: badania pojemności płuc
Badanie płuc: badanie transferu gazu (badanie współczynnika transferu płucnego dla tlenku węgla, TLCO)

Badanie płuc: badanie transferu gazu (badanie współczynnika transferu płucnego dla tlenku węgla, TLCO)

Najważniejszym zadaniem płuc jest wprowadzanie tlenu do krwiobiegu, a usuwanie z niego dwutlenku węgla. Zjawisko takie nazywa się „transferem gazu”. Niektóre choroby, takie jak przewlekła obituracyjna choroba płuc (COPD) czy…

View available translations
Bronchoskopia

Bronchoskopia

Bronchoskopia to procedura umożliwiająca lekarzowi zbadanie tchawicy, dróg oddechowych i płuc. Niniejszy dokument objaśnia na czym polega bronchoskopia, w jakim celu jest wykorzystywana oraz opisuje przebieg zabiegu u dwóch pacjentek.

View available translations