Bez kategorii

Szeroko zakrojone badanie wykazało, że badania przesiewowe w kierunku raka płuc podnoszą współczynnik przeżywalności

Wyniki dużego badania wskazują, że programy badań przesiewowych realizowane wśród osób z grupy ryzyka zagrożonych rakiem płuc mogą ocalić życie.


Wyniki dużego badania wskazują, że programy badań przesiewowych realizowane wśród osób z grupy ryzyka zagrożonych rakiem płuc mogą ocalić życie.

Przeprowadzone w Holandii i Belgii badanie NELSON objęło 15 792 osób, które znajdowały się w grupie wysokiego ryzyka zachorowania na raka płuc.

Uczestników podzielono losowo na dwie grupy — jednej zaproponowano udział w badaniu przesiewowym, a drugiej nie. Badanie przesiewowe obejmowało regularne skanowanie za pomocą tomografii komputerowej (TK) (ciało osoby badanej jest prześwietlane promieniami RTG pod różnymi kątami, po czym komputer generuje szczegółowy obraz). Może to pomóc wykryć raka płuc we wcześniejszej fazie, gdy jego leczenie jest łatwiejsze.

W ramach badania stan zdrowia każdego uczestnika kontrolowano przez co najmniej 10 lat, aby sprawdzić, czy jest różnica we współczynnikach przeżywalności osób z grupy objętej badaniem przesiewowym i tych, które takiego badania nie przeszły. Badacze ustalili, że badanie przesiewowe podniosło wskaźniki przeżywalności — u mężczyzn nastąpił 26-procentowy spadek liczby zgonów spowodowanych rakiem płuc.

Badanie to może stanowić potencjalny punkt zwrotny w leczeniu raka płuc. Europejskie Towarzystwo Chorób Płuc (ang. European Respiratory Society, ERS) z zainteresowaniem przyjęło te długo oczekiwane wyniki. ERS zachęca kraje europejskie do jak najszybszego wprowadzenia programów badań przesiewowych w kierunku raka płuc dla osób będących w grupie wysokiego ryzyka i wzywa Unię Europejską do opracowania wytycznych wspierających kraje członkowskie w tych staraniach.

Przeczytaj pełen komunikat prasowy na temat badania NELSON.

Przeczytaj stanowisko ERS na temat badań przesiewowych w kierunku raka płuc.

Odwiedź naszą stronę internetową dotyczącą priorytetów pacjentów z rakiem płuc, gdzie znaleźć można informacje na temat choroby i wsparcie w różnych językach.