Print

Informacje dla pacjentów przyjętych do szpitala z powodu COVID-19

COVID-19 może dawać zarówno lekkie, jak i ciężkie objawy. Przyjęto Cię do szpitala z powodu COVID-19, abyśmy mogli monitorować Twój oddech. Twój stan może wymagać wspomagania tlenem, a niekiedy także podłączenia do respiratora (maszyny umożliwiającej sztuczne oddychanie). Będziemy też leczyć wszelkie inne objawy, które mogą u Ciebie wystąpić. Ta ulotka wyjaśni, jakie leczenie możesz otrzymać i jakie wsparcie będzie dla Ciebie dostępne.

Ostatnia aktualizacja 15/02/2024
This content is available in multiple languages.

Jakie leczenie będę otrzymywać?


Oprócz aktywnych działań mających na celu leczenie choroby ważne jest także ograniczanie dyskomfortu i dolegliwości, jakich możesz doświadczać. Można tego dokonać przez odpowiednie łagodzenie objawów:

  • Dusznościom można przeciwdziałać przez zapewnienie jak największego spokoju i odprężenia, ale jeśli Twój stan się pogorszy, zastosujemy odpowiednie leki. Najczęściej stosowanym lekiem jest morfina. Chociaż morfinę podaje się zazwyczaj z powodu dolegliwości bólowych, można ją bezpiecznie stosować w celu złagodzenia uczucia duszności.
  • Przy użyciu morfiny można też leczy ćkaszel.
  • Często spotykanym objawem jest niepokój — łagodzi się go takimi lekami jak lorazepam i midazolam.
  • Nerwowość może pojawić się przy wzroście gorączki, którą obniża się paracetamolem.

Wszystkie leki będą podawane regularnie i w razie potrzeby. Jeśli nie będziesz w stanie połknąć któregoś leku, w razie potrzeby będzie można go podać w formie zastrzyku dożylnego lub podskórnego. W najpoważniejszych przypadkach COVID-19 może poważnie uszkodzić płuca, uniemożliwiając im normalną pracę. W takich sytuacjach konieczne może być podłączenie Cię do respiratora wspomagającego oddychanie: wtłaczającego powietrze do płuc i usuwającego je z nich. Respirator może być stosowany przez kilka dni, dopóki Twoje płuca nie zaczną znów pracować prawidłowo

Czy mogę podejmować decyzje o swoim leczeniu?


Porozmawiaj z lekarzami o tym, co dla Ciebie ważne. Możesz mieć własne preferencje odnośnie do tego, jak i kiedy powinny być podejmowane określone działania. Może to dotyczyć na przykład momentu podłączenia do respiratora lub ewentualnej reanimacji, jeżeli nastąpi zatrzymanie akcji serca. Lekarze wezmą pod uwagę Twoje poglądy wraz z Twoim stanem zdrowia. Jeśli poczujesz się gorzej, Twój stan może wymagać szybkiego podejmowania trudnych decyzji, dlatego ważne jest, aby poinformować zespół medyczny o swoich oczekiwaniach. Jeśli masz wątpliwości, omów je z członkiem zespołu medycznego.

Jak mogę komunikować się z bliskimi osobami?


Zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz szpitala obowiązują ścisłe zasady dotyczące izolacji, co może oznaczać zakaz odwiedzin. Podczas wizyty w szpitalu wszyscy odwiedzający muszą nosić środki ochrony indywidualnej (maski na twarz itp.). Jeśli to możliwe, personel oddziału spróbuje pomóc Ci skontaktować się z bliskimi przez telefon lub rozmowy wideo. Poinformuj personel oddziału, czy może przekazywać informacje o Tobie, i wskaż konkretne osoby, które mają być informowane.

Czy mogę otrzymać dodatkową pomoc?


Rozumiemy, że jest to trudny czas. Możesz odczuwać potrzebę porozmawiania o tym, jak się czujesz. Poproś członka personelu oddziału o kontakt z którąś z poniższych usług wsparcia, z których możesz skorzystać. Lista lokalnych szpitalnych usług wsparcia:

Niniejsza ulotka informacyjna została opracowana przez dr Sabrinę Bajwah (Cicely Saunders Institute, King’s College London) z pomocą innych autorów oraz grup pacjentów i opiekunów. Stanowi ona uzupełnienie artykułu redakcyjnego w ERJ „Zarządzanie potrzebami związanymi z opieką wspierającą nad osobami chorymi na COVID-19”. Prosimy o cytowanie tego artykułu w następujący sposób: Bajwah S, Wilcock A, Towers R, Costantini M, Bausewein C, Simon ST, Bendstrup E, Prentice W, Johnson MJ, Currow DC, Kreuter M, Wells AU, Birring SS, Edmonds P, Higginson IJ (2020). Managing the supportive care needs of those affected by COVID-19. ERJ: doi (10.1183/13993003.00815-2020) Opracowano w kwietniu 2020 r