Print

Arkusz informacyjny dotyczący COVID-19

To jest ogólne zestawienie informacji na temat COVID-19. Zawiera pewne szczegółowe informacje dla osób z chorobami płuc, ale większość informacji będzie dotyczyć każdego.

Ostatnia aktualizacja 14/05/2024
This content is available in multiple languages.

Czym jest COVID-19?


Choroba koronawirusa 2019 lub COVID-19 jest spowodowana przez koronawirusa wywołującego zespół ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej (SARS-Cov-2). Wirus ten nie był widziany u ludzi aż do grudnia 2019 roku, kiedy to po raz pierwszy odnotowano go w Wuhan w Chinach. Koronawirusy to duża i bardzo powszechna rodzina wirusów wywołujących choroby od zwykłego przeziębienia po poważniejsze, takie jak zapalenie płuc i zespół ostrej niewydolności oddechowej (ARDS). Wirus wywołujący COVID-19 jest bardzo zaraźliwy, a liczba osób zarażonych COVID-19 gwałtownie wzrosła na całym świecie. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła COVID-19 globalną pandemią 11 marca 2020 r. To, jak i będzie pr zebieg choroby COVID-19, różni się znacznie w zależności od osoby. Osoby  starsze i osoby ze schor zeniami współistniejąc ymi są bardziej narażone na ciężk ie lub zagrażające życiu infekcje, ale COVID-19 może mieć szkodliwy wpływ na zdrowie każdego, w każdym wieku. Właśnie dlatego wybuch COVID-19 został potraktowany bardzo poważnie. Innym powodem tego podejścia jest to, że wciąż uczymy się, jak najlepiej leczyć osoby z COVID-19 i do niedawna nie mieliśmy szczepionki.

W jaki sposób schorzenie płuc wpływa na ryzyko ciężkiej choroby?


Aktualna lub przebyta choroba płuc niekoniecznie wpływa na ryzyko zachorowania na COVID-19. Może to jednak wpłynąć na czas powrotu do zdrowia lub to, jak ciężki będzie przebieg COVID-19. Bez względu na chorobę płuc należy kontynuować przyjmowanie leków, fizjoterapię i wszelkie inne formy leczenia zalecane przez lekarza. Nie należy wprowadzać żadnych zmian w leczeniu, chyba że zaleci to lekarz. Jeśli miałeś chorobę płuc, w pełni wyzdrowiałeś i nie masz już problemów z oddychaniem, na  przykład z powodu zapalenia płuc, odmy opłucnowej (zapadniętego płuca) lub przebitego płuca, to nie jesteś narażony na większe ryzyko powikłań po COVID-19. Niektóre choroby płuc mogą zwiększyć ryzyko powikłań, jeśli zachorujesz na COVID-19. Należą do nich między innymi:

 • Ciężka astma
 • Rozstrzenie oskrzeli
 • POChP
 • Mukowiscydoza
 • Rozedma
 • Idiopatyczne włóknienie płuc (IPF)
 • Zaburzenia immunologiczne, które wpłynęły na płuca (np. toczeń, reumatoidalne zapalenie stawów itp.)
 • Rak płuc

Co mogę zrobić, aby ograniczyć ryzyko zarażenia się COVID-19?


Oto niektóre ze sposobów, dzięki którym możesz ograniczyć ryzyko zakażenia i rozprzestrzeniania się COVID-19.

Dystans społeczny

Chociaż zasady mogą się różnić w poszczególnych krajach, przebywanie w odległości co najmniej 1-2 metrów od osób, z którymi nie mieszkasz, może zapobiec rozprzestrzenianiu się COVID-19. Dzieje się tak, ponieważ wirus rozprzestrzenia się głównie przez kropelki i aerozole, które mogą przemieszczać się w powietrzu i są wdychane. Im dalej od kogoś się znajdujesz, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo, że kropelki i aerozole do Ciebie dotrą. Jest to szczególnie ważne w pomieszczeniach. Dzieje się tak, ponieważ w przeciwieństwie do powietrza na zewnątrz powietrze w pomieszczeniu nie jest stale zastępowane świeżym powietrzem. Korzystanie z wentylatorów lub klimatyzacji w tym nie pomaga, ponieważ cyrkulują one zanieczyszczone powietrze i mogą dalej rozprzestrzeniać wirusa. Trwają  badania mające na celu zrozumienie, jak długo te kropelki i aerozole pozostają w powietrzu. Radzimy zachować dystans społeczny i zapewnić we wszystkich pomieszczeniach dobrą, naturalną wentylację, na przykład otwarte okna, gdy przebywasz w pobliżu osób, z którymi nie mieszkasz.

Mycie rąk

Mycie rąk jest jedną z najważniejszych rzeczy, które możesz zrobić, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa. Mydło „zabija” wirusa, niszcząc jego strukturę, co oznacza, że nie może już powodować szkód. Pamiętaj, aby dokładnie myć ręce przez co najmniej 20 sekund mydłem, aby zabić wirusa. Jeśli nie masz natychmiastowego dostępu do mydła i wody, użyj żelu alkoholowego (odkażacza do rąk) zawierającego 60% lub więcej alkoholu. Jednak umyj ręce mydłem i wodą, gdy tylko będzie to możliwe. Więcej informacji na temat prawidłowej techniki czyszczenia rąk znajdziesz na naszej stronie internetowej, a link znajduje się na dole tego arkusza informacyjnego.

Zasłanianie twarzy

Osłony twarzy mogą pomóc w zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa. Wyłapują kropelki i aerozole uwalniane podczas kaszlu, kichania lub mówienia, które mogą przenosić wirusa. Podczas kaszlu z ust wydzielają się krople, które mogą wylądować na powierzchniach lub zostać wdychane przez inne osoby. Tak więc noszenie maski może pomóc chronić inne osoby, jeśli jesteś nosicielem wirusa i o tym nie wiesz. Należy zachować ostrożność i natychmiast zmienić osłonę twarzy, jeśli jest wilgotna lub mokra po kichaniu lub kaszlu, ponieważ może to wpłynąć na jej skuteczność. Suche osłony twarzy są zawsze bardziej skuteczne. Nawet jeśli masz chorobę płuc, powinieneś być w stanie zakrywać twarz i nie ma dowodów na to, że Ci to zaszkodzi. Musisz upewnić się, że zarówno usta, jak i nos są zakryte. Może się okazać, że oddychanie jest trudniejsze podczas noszenia maski na twarzy. Są rzeczy, które możesz zrobić, aby przyzwyczaić się do zakrywania twarzy. O wiele więcej informacji na ten temat znajduje się na naszej stronie poświęconej zakrywaniu twarzy, do której link umieściliśmy na dole tego arkusza informacyjnego. Noszenie osłony twarzy jest ważne dla osób z chorobami płuc. Objawy COVID-19 mogą być bardzo podobne do objawów różnych chorób płuc i łatwo nie zdawać sobie sprawy, że choruje się na

Jakie są objawy? Skąd mam wiedzieć, czy mam COVID-19?


COVID-19. Objawy COVID-19 mogą się różnić w zależności od osoby, ale są objawy, które występują częściej niż inne. Możesz doświadczyć co najmniej jednego z objawów wymienionych poniżej.

Łagodne objawy


Łagodne objawy mogą obejmować:
 • Duże zmęczenie
 • Gorączkę (temperaturę powyżej 38°C)
 • Bóle głowy
 • Ból lub drapanie w gardle
 • Utratę węchu
 • Utratę smaku
Leczenie:
 • Odpoczywaj dużo
 • Pij dużo płynów
 • Do zbijania gorączki można użyć paracetamolu
 • Paracetamol może być również stosowany jako środek przeciwbólowy
Kiedy skontaktować się z lekarzem:

Jeśli masz tylko łagodne objawy, jest mało prawdopodobne, że będziesz musiał udać się do lekarza. Jeśli objawy nagle się nasilą lub masz duszności, porozmawiaj z lekarzem przez telefon. Jeśli masz objawy COVID-19, powinieneś się izolować, a jeśli jest to zalecane w Twoim miejscu zamieszkania, wykonaj testy na obecność wirusa.

Umiarkowane objawy


Umiarkowane objawy mogą obejmować:
 • Gorączkę (temperaturę powyżej 38°C)
 • Bolące mięśnie
 • Ciągły kaszel
 • Brak tchu
 • Bóle głowy
 • Duże zmęczenie
 • Utratę apetytu
 • Utratę węchu
 • Utratę smaku
 • Biegunkę
Leczenie:
 • Odpoczywaj dużo
 • Pij dużo płynów
 • Do zbijania gorączki można użyć paracetamolu
 • Paracetamol może być stosowany jako środek przeciwbólowy
 • Jeśli masz duszności, skorzystaj z technik postępowania w przypadku duszności podanych w naszym arkuszu informacyjnym, do których linki znajdują się na dole niniejszego arkusza informacyjnego.
Kiedy skontaktować się z lekarzem:

Skontaktuj się z lekarzem tylko wtedy, gdy objawy nie ustępują po około tygodniu lub objawy nasilają się, zwłaszcza jeśli problemem stają się duszności, na przykład niemożność wchodzenia po schodach. Powinieneś skontaktować się z lekarzem telefonicznie i nie próbować przychodzić do przychodni osobiście. Jeśli masz objawy COVID-19, powinieneś się izolować, a jeśli jest to zalecane w Twoim miejscu zamieszkania, wykonaj testy na obecność wirusa.

Poważne objawy


Najpoważniejszym powikłaniem zakażenia COVID-19 jest zapalenie płuc. Oznacza to, że infekcja jest w płucach. Najgorszym objawem może być brak tchu. W przypadku COVID-19, w przeciwieństwie do niektórych innych infekcji płuc, objawy nasilają się często po około 1 tygodniu od ich wystąpienia, a w ciężkich przypadkach ich ustąpienie może zająć 2-3 tygodnie.

Objawy, których prawdopodobnie również doświadczysz:
 • Wysoka gorączka
 • Kaszel
 • Inne objawy opisane dla umiarkowanych infekcji.
Objawy, których możesz również doświadczyć:
 • Ból w klatce piersiowej
 • Zawroty głowy
 • Poczucie zmieszania
Kiedy skontaktować się z lekarzem

Porozmawiaj z lekarzem, jeśli duszność jest tak poważna, że ogranicza to, co możesz zrobić, na przykład, gdy nie możesz wejść po schodach bez konieczności zatrzymania się lub gdy inne objawy są cięższe niż „grypa”. Powinieneś najpierw skontaktować się z lekarzem telefonicznie i nie próbować przychodzić do przychodni osobiście. Jeśli masz objawy COVID-19, powinieneś się izolować, a jeśli jest to zalecane w Twoim miejscu zamieszkania, wykonaj testy na obecność wirusa. Ciężkie infekcje prawdopodobnie wymagają pobytu w szpitalu. Po ciężkiej infekcji powinieneś spodziewać się zmęczenia i nadal odczuwać pewne objawy do 6 tygodni lub dłużej.

Niektóre mniej powszechne objawy, o których wiemy, to:


Ból w klatce piersiowej – Około 1 na 10 osób może odczuwać kłujące bóle w klatce piersiowej z powodu COVID-19. Najprawdopodobniej jest to spowodowane stanem zapalnym w błonie okalającej płuca (nazywanym zapaleniem opłucnej), ale często występują również bóle mięśni klatki piersiowej spowodowane kaszlem oraz bóle głównych stawów. Jeśli odczuwasz ból w klatce piersiowej, koniecznie porozmawiaj o tym z lekarzem. Powodem tego jest to, że chociaż ból w klatce piersiowej jest częstym objawem COVID-19, istnieją inne ważne czynniki, które mogą powodować ból w klatce piersiowej. Większość objawów ustąpi samoistnie, jednak niektóre osoby będą potrzebowały kontrolnego prześwietlenia rentgenowskiego lub tomografu, a czasami innych badań w celu sprawdzenia, czy są powikłania. Należy omówić te objawy z lekarzem.

Długi COVID – Większość osób, które wyzdrowieją z COVID-19, nie będzie miała żadnych objawów po krótkim okresie (od kilku dni do kilku tygodni). Może się jednak okazać, że objawy będą występować jeszcze przez jakiś czas, nawet kilka miesięcy później. Niektórym osobom może się wydawać, że czują się lepiej, a mimo to ich objawy wkrótce pojawią się znowu. Powrót smaku i zapachu może zająć trochę czasu, a niektóre osoby stwierdzają, że ich zmysły smaku i węchu zmieniają się na jakiś czas po zakażeniu COVID-19. Może się również okazać, że objawy będą się zmieniać z dnia na dzień. Bądź świadomy tych objawów, a jeśli zaczną się nasilać, porozmawiaj z lekarzem. Wciąż trwają badania, aby w pełni zrozumieć długi COVID, ale jeśli uważasz, że go doświadczasz, porozmawiaj ze swoim lekarzem, by dowiedzieć się, jak może Ci pomóc.

Dysfunkcja neurologiczna – Niewielka liczba osób może doświadczyć utraty pamięci, zaburzeń świadomości i majaczenia, zwłaszcza osoby starsze z wcześniejszą chorobą neurologiczną. W łagodnych przypadkach może to wyglądać jak mgła mózgowa, w której Twoja pamięć jest nieco zamglona, a myśli mogą być spowolnione lub trudniejsze do przetworzenia niż zwykle. Ten objaw może mieć bardzo różny okres trwania u różnych osób, od kilku dni do kilku miesięcy. Oto niektóre z objawów, które mogą wystąpić w przypadku COVID-19. Należy pamiętać, że każdy człowiek jest inny, więc możesz doświadczyć niektórych z nich, a innych nie. COVID-19 to wciąż nowa choroba i ciągle się o niej uczymy. Coraz więcej osób choruje na COVID-19, dlatego na listę mogą być dodane nowe objawy.

Co się stanie, jeśli mam ciężki COVID-19 i muszę iść do szpitala?


Wiele osób nie będzie musiało iść do szpitala, ale jeśli to zrobisz, Twój oddech będzie monitorowany i może wymagać wspomagania tlenem. Czasami może być konieczne użycie respiratora poprzez nałożenie maski na twarz, aby pomóc Ci lepiej oddychać (sztuczne, wymuszone oddychanie). Szpital będzie chciał pomóc w leczeniu wszelkich objawów. Więcej informacji na temat użycia respiratora można znaleźć w naszych zasobach na dole niniejszego arkusza informacyjnego. Osoby pracujące w szpitalu muszą zapewnić sobie i Tobie jak największe bezpieczeństwo. Z tego powodu będą ubrani inaczej niż wcześniej. Będą nosić maskę na twarzy, przyłbicę lub okulary ochronne. Mogą mieć na sobie jednorazowy fartuch i prawdopodobnie odzież ochronną pod nim. Może  to wyglądać niepokojąco, ale jest to dla bezpieczeństwa wszystkich.

Czy powinienem się zaszczepić?


Szczepienia są teraz ważniejsze niż kiedykolwiek. Zaszczep się przeciwko grypie jak co roku i zapytaj swojego lekarza rodzinnego, czy nie powinieneś zaszczepić się przeciwko pneumokokom. Szczepionki przeciwko COVID-19 zostały opracowane i są dostępne. Każdy kraj wprowadza szczepionkę w najbardziej efektywny sposób, jaki może, i będzie traktować priorytetowo osoby, które uważa za najbardziej narażone na COVID-19, będzie się to różnić w zależności od kraju. Ważne, żeby jak największa liczba osób zaszczepiła się przeciw COVID-19. Powodem tego jest to, że szczepienia pomagają chronić nie tylko osobę, która jest zaszczepiona, ale także osoby wokół niej, które nie są w stanie się zaszczepić, na przykład osoby bardzo chore, bardzo młode lub starsze oraz osoby z chorobami wpływającymi na układ odpornościowy. Więcej informacji na temat szczepień i szczepionek przeciwko COVID-19 można znaleźć w zasobach na końcu niniejszego arkusza informacyjnego.

Jak ograniczyć rozprzestrzenianie się COVID-19 w domu, mieszkając z osobą zarażoną?


Jeśli mieszkasz z osobą, która choruje na COVID-19 lub sam chorujesz, to o ile to możliwe, osoba z COVID-19 powinna izolować się w oddzielnym pokoju, a jeśli ma taką możliwość, powinna korzystać z osobnej łazienki. W ciągu dnia poprawiaj wentylację domu, otwierając okna. Upewnij się, że wszyscy często myją ręce mydłem. Wyczyść powierzchnie, które osoba zarażona dotknęła lub z którymi miała kontakt, mydłem i wodą lub środkiem przeciwwirusowym. Noś czystą osłonę twarzy, jeśli musisz znajdować się w pomieszczeniu z osobą zarażoną i jeśli to możliwe, unikaj z nią kontaktu. Regularnie zmieniaj okrycie twarzy.

Jak dbać o swoje samopoczucie psychiczne?


Pandemia dotknęła wszystkich na całym świecie i może to wpłynąć na nasze samopoczucie psychiczne i fizyczne. Dbanie o nasze zdrowie psychiczne jest naprawdę ważne, zwłaszcza gdy nie czujemy się dobrze. Przygotowaliśmy zestawienie informacji na temat dbania o dobre samopoczucie psychiczne osób z chorobami płuc, które mogą być pomocne. Link do niego można znaleźć na dole niniejszego arkusza informacyjnego.

Jakie są testy na COVID-19?


W przypadku COVID-19 dostępne są dwa rodzaje testów: testy na obecność wirusa i testy na obecność przeciwciał. Test na obecność wirusa powie Ci , czy aktualnie przechodzisz infekcję. To jest test na podstawie wymazu. Przeciwciało to białko znajdujące się we krwi i jeśli jest obecne, może wskazywać, czy przeszedłeś infekcję.

Kto powinien wykonać test na obecność wirusa (wymaz)?
 • Osoby z objawami COVID-19.
 • Osoby, które zostały poproszone lub skierowane na badanie przez lekarza, Ministerstwo Zdrowia lub inny organ.

Nie każdy musi być testowany. Jeśli wykonasz test, poddaj się kwarantannie/ izolacji w domu do czasu otrzymania wyników testu i postępuj zgodnie z zaleceniami lekarza. Możesz odwiedzić witrynę internetową swojego lokalnego lub krajowego wydziału zdrowia (ministerstwa), aby znaleźć najnowsze informacje na temat testów. Jeśli wynik testu będzie pozytywny, będziesz musiał przeprowadzić samoizolację i  postępować zgodnie z poradami zawartymi w niniejszym arkuszu informacyjnym dotyczącymi ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa. Nawet jeśli wynik testu na obecność COVID-19 był pozytywny i następnie wyzdrowiałeś, powinieneś nadal podejmować kroki, aby spowolnić rozprzestrzenianie się COVID-19. Ponowna infekcja nie jest powszechna, ale może się zdarzyć, a wirus można nadal przenosić, dotykając skażonych powierzchni. Jeśli wynik testu jest ujemny, prawdopodobnie nie byłeś zarażony w czasie pobierania próbki. Wynik testu oznacza tylko, że nie miałeś COVID-19 w czasie testu.

Kto powinien wykonać test na przeciwciała?
 • Możesz go wykonać, aby sprawdzić, czy przeszedłeś COVID-19. Twój lekarz może go zlecić, aby dowiedzieć się więcej o wszelkich objawach, które nadal masz.
 • Ponieważ jesteś zaangażowany w badania, a naukowcy monitorują, jak długo masz przeciwciała i w jakich ilościach.

Jak wrócić do codziennego życia?


Większość osób z COVID-19 będzie miała łagodny przebieg choroby. Szybko dojdą do siebie i wrócą do normalnych zajęć w ciągu kilku tygodni od zachorowania. Niektórym osobom, które miały umiarkowany lub ciężki COVID-19, powrót do pełnego zdrowia może zająć trochę więcej czasu

To może być bardzo frustrujące, gdy nie możesz robić rzeczy, do których jesteś przyzwyczajony, niezależnie od tego, czy jest to bezproblemowe wchodzenie po schodach, chodzenie do sklepów, zabawa z dziećmi lub uprawianie sportu, który kochasz. Daj sobie czas, aby wrócić do pełni zdrowia – staraj się nie wywierać na sobie zbyt dużej presji i odpoczywaj, kiedy możesz. Jeśli miałeś umiarkowany lub ciężki COVID-19, możesz uzyskać pomoc od swojego lekarza w zakresie fizjoterapii lub terapii zajęciowej, która pomoże Ci wrócić do codziennego życia.

Skutki izolacji i samego COVID-19 mogą spowodować utratę siły mięśni, serca i płuc. Ta utrata sprawności może spowolnić regenerację. Z tego powodu staraj się delikatnie zwiększać aktywność fizyczną po zakończeniu izolacji od COVID-19. Osoby z ciężkim COVID-19 mogą zostać zaproszone na formalne programy rehabilitacyjne.

Zdrowa, zbilansowana dieta jest ważna dla ogólnego stanu zdrowia i powrotu do zdrowia po COVID-19. Staraj się jeść owoce i warzywa w różnych kolorach, co najmniej 5-7 porcji dziennie, ale więcej też jest dobrze. Jeśli miałeś COVID-19, być może nie czułeś się bardzo głodny i mogłeś stracić na wadze. Upewnij się, że jesz to, co możesz i co jest dla Ciebie atrakcyjne, gdy  poczujesz się lepiej. Pokarmy bogate w białko, takie jak mięso, ryby, warzywa strączkowe, ser i wegetariańskie substytuty mięsa, są bardzo ważne podczas rekonwalescencji , ponieważ pomagają odbudować siły. Istnieją powiązania międz y niedoborem witaminy D a cięższym COVID-19. Każdy,  kto  mieszka na półkuli północnej (na przykład w północnej Europie), między październikiem a marcem może mieć większe niedobory, ponieważ w tych miesiącach nie możemy wytwarzać witaminy D ze słońca. Osoby pochodzące z mniejszości etnicznych i rasy czarnej są szczególnie narażone na niski poziom witaminy D z powodu koloru skóry i pewnych praktyk kulturowych. Osoby o większych ciałach są również bardziej narażone na niedobór witaminy D. Jeśli obawiasz się, że możesz mieć niski poziom witaminy D, porozmawiaj ze swoim lekarzem. Witaminę D można znaleźć w żywności, takiej jak żółtko jaja, tłuste ryby, produkty wzbogacone, np. płatki zbożowe i niektóre rodzaje mleka roślinnego, czerwone mięso i wątroba.

A co z wizytami w szpitalu?


Ważne jest, aby dbać o ogólny stan zdrowia. Twoje regularne lub zaplanowane wizyty są nadal ważne, ale mogą się nieznacznie różnić. Jeśli musisz stawić się na wizytę, każdy szpital będzie miał własne zasady dotyczące przyjmowania pacjentów na wizyty w pandemii. Niektóre konsultacje odbywają się obecnie wirtualnie, telefonicznie lub za pośrednictwem konsultacji wideo. Jeśli nie jest to możliwe lub musisz osobiście stawić się na wizycie w  szpitalu, powinieneś skorzystać z powyższych porad, jak zminimalizować ryzyko. Jest również prawdopodobne, że szpital skontaktuje się z Tobą dzień przed wizytą, aby zadać Ci pytania i sprawdzić, czy obecnie masz jakiekolwiek objawy COVID-19. W  przypadku niektórych wizyt możesz zostać poproszony o wykonanie testu na obecność wirusa (wymazu), aby sprawdzić, czy obecnie masz koronawirusa, a następnie zostaniesz poproszony o  pozostanie w domu i zminimalizowanie kontaktu z innymi osobami.

Badania czynności płuc, takie jak spirometria, są nadal ważną częścią zrozumienia choroby płuc i pomocy w jej leczeniu. Nadal możesz być zobowiązany do wzięcia udziału w badaniu czynności płuc. Chociaż mogą istnieć pewne środki bezpieczeństwa, sposób przeprowadzania tych badań niewiele się zmieni. Koronawirus rozprzestrzenia się przez kropelki i aerozole w powietrzu, a badania czynnościowe płuc mogą zwiększyć ich uwalnianą ilość. Jednak większość badań czynności płuc jest wykonywana z zamontowanym filtrem, który jest niezwykle skuteczny w usuwaniu wirusów. Jedną ze zmian, którą możesz zauważyć, jest to, że możesz zostać poproszony o pozostanie z założonym ustnikiem z filtrem nieco dłużej po zakończeniu testu. Możesz zauważyć różnicę w wyglądzie pracownika służby zdrowia pomagającego wykonać badanie czynności płuc. Aby zminimalizować rozprzestrzenianie się wirusa, będą nosić dodatkowy sprzęt ochronny, inaczej niż wcześniej. Może to obejmować noszenie maski na twarz i osłony twarzy.

Jak wziąć udział w badaniach?


Nadal jest wiele rzeczy, których nie wiemy o COVID-19. Aby pomóc nam dowiedzieć się więcej, potrzebujemy ludzi zaangażowanych w badania. Jeśli miałeś COVID-19, myślisz, że go przeszedłeś lub masz chorobę płuc i jesteś zainteresowany udziałem w badaniach dotyczących wpływu pandemii na osoby z chorobami płuc, skontaktuj się z nami, pisząc na adres info@europeanlung.org, aby się dowiedzieć o sposobach zaangażowania.

Dalsze informacje


 

 

 

 

Niniejsza broszura została sporządzona w styczniu 2021 r.

Informacje te zostały opracowane z pomocą prof. Jamesa Chalmersa, prof. Anity Simonds, dr Sabriny Bajwah, profesjonalnego komitetu doradczego ELF i członków grupy doradczej pacjentów ELF COVID-19.

This factsheet was funded by HM Government in partnership with the National Lottery Fund and this work has received support from the EU/EFPIA Innovative Medicines Initiative 2 Joint Undertaking – DRAGON grant n° 101005122. Further information at: https://www.imi.europa.eu/

The communication reflects the author’s view and neither IMI nor the European Union, EFPIA, or any Associated Partners are responsible for any use that may be made of the information contained therein.