Θεραπεία της πνευμονικής χρόνιας νόσου μοσχεύματος έναντι ξενιστή σε ενήλικες

Κατανόηση των επαγγελματικών οδηγιών.

τελευταία ενημέρωση 17/04/2024
This content is available in multiple languages.

Εισαγωγή


Σε ποιον απευθύνεται αυτό το έγγραφο και σε τι αφορά;

Αυτό το έγγραφο εξηγεί τις συστάσεις στις κλινικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Αναπνευστικής Εταιρείας (ERS) και της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Μεταμόσχευσης Αίματος και Μυελού των Οστών (EBMT) για την πνευμονική χρόνια νόσο μοσχεύματος έναντι ξενιστή (cGvHD, ονομάζεται και πνευμονική cGvHD) σε ενήλικες. Εστιάζει σε μια μορφή πνευμονικής cGvHD, γνωστή ως σύνδρομο αποφρακτικής βρογχιολίτιδας (BOS). Απευθύνεται σε άτομα με BOS που πάσχουν από cGvHD, στην οικογένειά τους ή σε όσους τους φροντίζουν. Οι παρούσες οδηγίες δεν καλύπτουν τα παιδιά με την πάθηση ή άλλους τύπους cGvHD, όπως είναι η οξεία GvHD. Επίσης, δεν αφορούν άτομα που εμφανίζουν την πάθηση μετά από μεταμόσχευση πνεύμονα.

Ποιες είναι οι κλινικές οδηγίες;

Οι κλινικές οδηγίες εκπονούνται μετά από μια επιστημονική διαδικασία που χρησιμοποιείται για τη συλλογή των πιο πρόσφατων στοιχείων σχετικά με μια πάθηση ή σύμπτωμα. Οι οδηγίες λαμβάνουν επίσης υπόψη τις απόψεις ειδικών και τις προτεραιότητες των ασθενών και των φροντιστών που έχουν εμπειρία σε μια πάθηση. Οι κλινικές οδηγίες καταρτίζονται για επαγγελματίες του τομέα της υγείας. Τις χρησιμοποιούν ως έγγραφο που αναφέρεται στη «βέλτιστη πρακτική» για τον τρόπο διάγνωσης, διαχείρισης και θεραπείας μιας πάθησης.

Τι περιλαμβάνει αυτό το έγγραφο;

Αυτό το έγγραφο συνοψίζει τα βασικά σημεία από τις κλινικές οδηγίες για την πνευμονική cGvHD. Τα εξηγεί με τρόπο που είναι πιο εύκολα κατανοητός για άτομα που δεν εργάζονται στον ιατρικό τομέα. Θα περιλαμβάνει συστάσεις για τον τρόπο αντιμετώπισης του BOS.

Παρέχοντας αυτές τις πληροφορίες με προσιτό τρόπο, αυτό το έγγραφο στοχεύει στο να βοηθήσει τα άτομα με πνευμονική cGvHD να κατανοήσουν περισσότερα σχετικά με τη θεραπεία που πρέπει να λάβουν. Κάτι τέτοιο μπορεί να τα βοηθήσει να αισθάνονται ενημερωμένα όταν παίρνουν αποφάσεις σχετικά με τις επιλογές θεραπείας τους.

Προς το παρόν, δεν υπάρχει τυπική προσέγγιση για τη διαχείριση αυτής της πάθησης. Οι παρούσες οδηγίες στοχεύουν να παρέχουν προτάσεις για ένα σχέδιο θεραπείας, με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία και τη γνώμη των ειδικών. Οι συστάσεις από τις παρούσες οδηγίες είναι κατηγοριοποιημένες με την αναφορά «υπό όρους» επειδή υπάρχει έλλειψη στοιχείων σχετικά με το θέμα. Αυτό σημαίνει ότι οι επαγγελματίες υγείας μπορεί να προτείνουν διαφορετικές επιλογές θεραπείας σε συζήτηση με τα άτομα.

Οι συστάσεις υπό όρους από τις πλήρεις οδηγίες εμφανίζονται με αυτό το εικονίδιο.

Τι είναι η πνευμονική χρόνια νόσος μοσχεύματος έναντι ξενιστή και το σύνδρομο αποφρακτικής βρογχιολίτιδας (BOS);


Η νόσος μοσχεύματος έναντι ξενιστή είναι μια επιπλοκή που μπορεί να συμβεί μετά από αλλογενή μεταμόσχευση αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων.

Η αλλογενής μεταμόσχευση αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων είναι μια θεραπευτική επιλογή για μια σειρά παθήσεων που επηρεάζουν το αίμα. Περιλαμβάνει τη μεταφορά κυττάρων από το ένα άτομο στο άλλο. Αυτός ο τύπος μεταμόσχευσης βλαστοκυττάρων περιλαμβάνει τη μεταφορά κυττάρων που μπορούν να δημιουργήσουν νέα κύτταρα αίματος στο σώμα του λήπτη. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία μιας σειράς παθήσεων, συμπεριλαμβανομένης της αναιμίας και των καρκίνων του αίματος, όπως η λευχαιμία, το λέμφωμα και το μυέλωμα

Μπορεί να επηρεάσει οποιοδήποτε όργανο. Σε αυτή τη νόσο, τα μεταμοσχευμένα κύτταρα (το μόσχευμα) αναγνωρίζουν το σώμα του ασθενούς (τον ξενιστή) ως «ξένο» και προσβάλλουν τα όργανα του ασθενούς όπως το δέρμα, το στομάχι, το ήπαρ και τους πνεύμονες, προκαλώντας έτσι βλάβη των οργάνων. Η νόσος μπορεί να εμφανιστεί σύντομα μετά τη μεταμόσχευση βλαστοκυττάρων (οξεία) ή να εμφανιστεί αργότερα (χρόνια) και να επηρεαστούν περισσότερα όργανα. Αυτές οι οδηγίες εξετάζουν τη χρόνια GvHD (cGvHD) που εμφανίζεται συχνά αργότερα.

Οι οδηγίες εστιάζουν στη cGvHD που επηρεάζει τους πνεύμονες. Εστιάζει σε μια μορφή πνευμονικής cGvHD, γνωστή ως σύνδρομο αποφρακτικής βρογχιολίτιδας (BOS).

Το BOS μπορεί να εμφανιστεί μετά από μεταμόσχευση βλαστοκυττάρων, αλλά και μετά από μεταμόσχευση πνεύμονα. Έχει να κάνει με την απόρριψη του μοσχεύματος από το σώμα. Προκαλείται με οίδημα (φλεγμονή) και βλάβη (ουλοποίηση) των αεραγωγών. Προκαλεί στένωση των αεραγωγών, οδηγώντας σε δύσπνοια. Μπορεί επίσης να μειώσει την ικανότητα άσκησης ή εκτέλεσης καθημερινών δραστηριοτήτων ενός ατόμου

Η στένωση των αεραγωγών μπορεί να επιδεινωθεί με την πάροδο του χρόνου, οδηγώντας τελικά σε δυσλειτουργία των πνευμόνων ενός ατόμου. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι ένα άτομο πρέπει να λαμβάνει οξυγόνο καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, ή στη χειρότερη περίπτωση, μπορεί να προκαλέσει τον θάνατο. Περίπου το 5-14% των ατόμων που λαμβάνουν μόσχευμα βλαστοκυττάρων εμφανίζουν BOS εντός πέντε ετών από τη μεταμόσχευση, αν και οι ειδικοί πιστεύουν ότι αυτή είναι μια υποεκτίμηση.

Πώς πρέπει να αντιμετωπίζεται το σύνδρομο αποφρακτικής βρογχιολίτιδας στην πνευμονική χρόνια νόσο μοσχεύματος έναντι ξενιστή;


Αμέσως μετά τη μεταμόσχευση βλαστοκυττάρων, χορηγούνται φάρμακα, γνωστά ως ανοσοκατασταλτικά, για να αποτρέψουν το σώμα από το να απορρίψει τα νέα κύτταρα. Η χορήγησή τους συνήθως μειώνεται σταδιακά και τελικά διακόπτεται, για να αποφευχθούν παρενέργειες όπως η λοίμωξη. Σε περίπτωση βραχυπρόθεσμης ή μακροπρόθεσμης GvHD, ξεκινά εκ νέου η χορήγηση αυτών των ανοσοκατασταλτικών. Οι παρούσες οδηγίες εξέτασαν ποια άλλα φάρμακα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν παράλληλα με τις ανοσοκατασταλτικές θεραπείες.

Φάρμακα

Εισπνεόμενα κορτικοστεροειδή και βρογχοδιασταλτικά

Τα κορτικοστεροειδή είναι φάρμακα που μειώνουν το οίδημα (φλεγμονή). Τα βρογχοδιασταλτικά χαλαρώνουν τους μύες στους αεραγωγούς για να διευκολύνουν την αναπνοή. Τόσο τα κορτικοστεροειδή όσο και τα βρογχοδιασταλτικά λαμβάνονται συνήθως σε μορφή σπρέι ή σκόνης που εισπνέετε χρησιμοποιώντας μια συσκευή για εισπνοές. Τα κορτικοστεροειδή, για να είναι πιο αποτελεσματικά, συχνά χορηγούνται σε συνδυασμό με βρογχοδιασταλτικά με τη χρήση συσκευής για εισπνοές. Και τα δύο αυτά φάρμακα χρησιμοποιούνται συνήθως για τη θεραπεία πνευμονικών παθήσεων, όπως το άσθμα ή η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ).

Icon showing a recommendation from the guideline

Τα εισπνεόμενα κορτικοστεροειδή με ή χωρίς βρογχοδιασταλτικά μπορούν να ληφθούν υπόψη για τη θεραπεία του BOS στην πνευμονική cGvHD σε ενήλικες. Είναι σημαντική η επιλογή της καλύτερης συσκευής χορήγησης της φαρμακευτικής αγωγής για κάθε ασθενή. Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε εκπαίδευση σχετικά με τη χρήση συσκευών για εισπνοές, για να βεβαιωθείτε ότι το φάρμακο λαμβάνεται σωστά.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο σωστής χρήσης μιας συσκευής για εισπνοές,η Asthma + Lung UK έχει μια συλλογή βίντεο που μπορείτε να παρακολουθήσετε.

Φλουτικαζόνη, αζιθρομυκίνη και μοντελουκάστη (θεραπεία FAM)

Η φλουτικαζόνη, η αζιθρομυκίνη και η μοντελουκάστη είναι τρία ξεχωριστά φάρμακα. Η φλουτικαζόνη είναι ένα εισπνεόμενο κορτικοστεροειδές. Η αζιθρομυκίνη και η μοντελουκάστη είναι δισκία που μειώνουν το οίδημα (φλεγμονή). Μπορούν να χρησιμοποιηθούν μαζί σε διαφορετικούς συνδυασμούς για τη θεραπεία του BOS. Εάν τα φάρμακα χρησιμοποιούνται μαζί, η θεραπεία ονομάζεται FAM.

Η φλουτικαζόνη, η αζιθρομυκίνη ή/και η μοντελουκάστη μπορούν να ληφθούν υπόψη για τη θεραπεία του BOS στην πνευμονική cGvHD σε ενήλικες. Τα άτομα με υψηλό κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου θα πρέπει να είναι προσεκτικά με τη λήψη αζιθρομυκίνης. Οι επαγγελματίες υγείας θα πρέπει να συζητούν τους κινδύνους με αυτούς τους ασθενείς.

Φάρμακα που χρησιμοποιούνται συνήθως για τον καρκίνο και τη νόσο μοσχεύματος έναντι ξενιστή

Η ιματινίμπη είναι ένα φάρμακο που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία του καρκίνου και της GvHD. Είναι μια στοχευμένη θεραπεία, κάτι που σημαίνει ότι δρα εντοπίζοντας καρκινικά κύτταρα και πραγματοποιώντας επίθεση σε αυτά. Όσον αφορά τη cGvHD, αυτό το φάρμακο αποτρέπει τα κύτταρα του μοσχεύματος από το να επιτεθούν στο ανοσοποιητικό σύστημα του λήπτη (ξενιστή).

Δεν υπάρχει ουσιαστικό όφελος της χορήγησης ιματινίμπης για τη θεραπεία του BOS στην πνευμονική cGvHD σε ενήλικες σε σχέση με τις συμβατικές ανοσοκατασταλτικές θεραπείες. Οι επαγγελματίες υγείας θα πρέπει να εξετάσουν ποια άλλα όργανα επηρεάζονται από τη cGvHD, καθώς η ιματινίμπη μπορεί να βελτιώσει ή να επιδεινώσει άλλα συμπτώματα της cGvHD. Η ιματινίμπη μπορεί να αποτελεί επιλογή σε ασθενείς με BOS και υποτροπή ορισμένων τύπων καρκίνου (χρόνια μυελογενής λευχαιμία).

Η ιμπρουτινίμπη είναι μια άλλη στοχευμένη θεραπεία που χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση του καρκίνου και της GvHD. Αναστέλλει την ανάπτυξη ορισμένων καρκίνων. Όσον αφορά τη cGvHD, αυτό το φάρμακο αποτρέπει τα κύτταρα του μοσχεύματος από το να επιτεθούν στο ανοσοποιητικό σύστημα του λήπτη (ξενιστή).

Γενικά, η ιμπρουτινίμπη δεν πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για την αντιμετώπιση του BOS στην πνευμονική cGvHD σε ενήλικες. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η ιμπρουτινίμπη δεν είναι πολύ αποτελεσματική και μπορεί να προκαλέσει πολλές παρενέργειες, αν και θα μπορούσε να λειτουργήσει σε μια επιλεγμένη ομάδα ατόμων για την οποία δεν υπάρχουν άλλες θεραπευτικές επιλογές.

Η ρουξολιτινίμπη είναι μια στοχευμένη θεραπεία που χρησιμοποιείται για τον καρκίνο και τη GvHD. Χρησιμοποιείται όταν το σώμα παράγει πάρα πολλά κύτταρα του αίματος ή όταν υπάρχει ουλοποίηση του μυελού των οστών. Όσον αφορά τη cGvHD, αυτό το φάρμακο αποτρέπει τα κύτταρα του μοσχεύματος από το να επιτεθούν στο ανοσοποιητικό σύστημα του λήπτη (ξενιστή).

Επί του παρόντος, δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία που να υποδηλώνουν το όφελος της χορήγησης ρουξολιτινίμπης για τη θεραπεία του BOS στην πνευμονική cGvHD σε ενήλικες έναντι των συμβατικών ανοσοκατασταλτικών θεραπειών. Οι επαγγελματίες υγείας θα πρέπει να την χρησιμοποιούν προσεκτικά, ιδιαίτερα για άτομα που έχουν ιστορικό επαναλαμβανόμενων λοιμώξεων ή παθήσεων που επηρεάζουν τα κύτταρα του αίματος.

Φάρμακα που έχουν σχεδιαστεί για τη θεραπεία της χρόνιας νόσου μοσχεύματος έναντι ξενιστή

Το belumosudil είναι ένας τύπος στοχευμένης θεραπείας που εστιάζει στην αντιμετώπιση της cGvHD. Το φάρμακο δρα αντιμετωπίζοντας τη φλεγμονή που εμφανίζεται στη νόσο μοσχεύματος έναντι ξενιστή και προκαλεί βλάβη στα όργανα. Αυτή η θεραπεία εγκρίθηκε για ασθενείς στις ΗΠΑ το 2021, αλλά δεν έχει ακόμη εγκριθεί στην Ευρώπη.

Επί του παρόντος, δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία που να υποδηλώνουν το όφελος της χορήγησης belumosudil για τη θεραπεία του BOS στην πνευμονική cGvHD σε ενήλικες έναντι των συμβατικών ανοσοκατασταλτικών θεραπειών.

Άλλες διαδικασίες και επεμβάσεις


Εξωσωματική φωτοαφαίρεση

Η εξωσωματική φωτοαφαίρεση είναι μια μη χειρουργική διαδικασία για την αντιμετώπιση της cGvHD. Η θεραπεία στοχεύει τα λεμφοκύτταρα, έναν τύπο λευκών αιμοσφαιρίων που αποτελεί μέρος του ανοσοποιητικού συστήματος και είναι υπεύθυνος για την απόρριψη του μοσχεύματος. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, το αίμα του ασθενούς περνά μέσα από ένα μηχάνημα για τον διαχωρισμό των λευκών αιμοσφαιρίων από το υπόλοιπο αίμα. Τα λευκά αιμοσφαίρια συνδυάζονται με ένα φάρμακο, στη συνέχεια εκτίθενται στο υπεριώδες φως για την «ενεργοποίηση» του φαρμάκου και στο τέλος επιστρέφουν στον ασθενή.

Η διαδικασία της εξωσωματικής φωτοαφαίρεσης πραγματοποιείται συχνά σε διάστημα δύο ημερών και επαναλαμβάνεται κάθε δύο εβδομάδες (συχνά σε λιγότερο τακτικά διαστήματα μετά από μερικές εβδομάδες).

Διαβάστε την εμπειρία του Sam με τη θεραπεία ECP

Η εξωσωματική φωτοαφαίρεση μπορεί να ληφθεί υπόψη για την αντιμετώπιση του BOS στην πνευμονική cGvHD σε ενήλικες. Πρόκειται για εξαιρετικά εξειδικευμένη θεραπεία και μόνο ορισμένα νοσοκομεία διαθέτουν τον εξοπλισμό και την εξειδίκευση που απαιτούνται για την εκτέλεση της διαδικασίας.

Μεταμόσχευση πνεύμονα

Η μεταμόσχευση πνεύμονα είναι μια επέμβαση για την αφαίρεση και αντικατάσταση νοσούντος πνεύμονα με υγιή πνεύμονα από έναν δότη. Μπορεί να αποτελεί μια επιλογή θεραπείας για άτομα που ζουν με cGvHD.

Σε μια επιλεγμένη ομάδα ενηλίκων που βρίσκονται στα τελικά στάδια BOS στην πνευμονική cGvHD, η μεταμόσχευση πνεύμονα μπορεί να ληφθεί υπόψη ως θεραπευτική επιλογή. Πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια που να καθορίζουν για ποιον θα ήταν καλύτερη αυτή η θεραπευτική επιλογή.

Παρακολούθηση


Εξετάσεις πνευμονικής λειτουργίας

Οι λειτουργικές δοκιμασίες πνευμόνων χρησιμοποιούνται για να μετρούν πόσο καλά λειτουργούν οι πνεύμονες. Μπορούν να βοηθήσουν στη διάγνωση και την παρακολούθηση μιας σειράς πνευμονικών παθήσεων.

Μια συχνά χρησιμοποιούμενη εξέταση πνευμονικής λειτουργίας για την παρακολούθηση της cGvHD είναι η σπιρομέτρηση. Η σπιρομέτρηση πραγματοποιείται με βαθιά εισπνοή και έντονη εκπνοή σε μια συσκευή που ονομάζεται σπιρόμετρο. Η εξέταση μετρά την ποσότητα αέρα στους πνεύμονες και την ταχύτητα με την οποία κάποιος μπορεί να εκπνεύσει. Μπορεί να υποδείξει εάν οι αεραγωγοί ενός ατόμου είναι στενοί, κάτι που μπορεί να αποτελεί ένδειξη του BOS, καθώς και να παρακολουθεί την επίδραση της θεραπείας.

Άλλες λειτουργικές δοκιμασίες πνευμόνων περιλαμβάνουν μια εξέταση όγκου των πνευμόνων και μια εξέταση μεταφοράς αερίων.

Πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο διεξαγωγής σπιρομετρικών εξετάσεων κάθε τρεις μήνες για BOS στην πνευμονική cGvHD.

Μπορεί να εξεταστεί το ενδεχόμενο παρακολούθησης ενός συνδυασμού όλων των λειτουργικών δοκιμασιών πνευμόνων. Προτείνεται να διεξάγονται κατά τη διάγνωση του BOS, κάθε χρόνο μετά τη διάγνωση και όταν η νόσος εξελίσσεται.

Αξονικές τομογραφίες

Μια αξονική τομογραφία θώρακος χρησιμοποιεί ακτίνες Χ και έναν υπολογιστή για να δημιουργήσει λεπτομερείς εικόνες του εσωτερικού των πνευμόνων. Οι αξονικές τομογραφίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανίχνευση ασθενειών όπως η λοίμωξη, η απόρριψη ή οι όγκοι.

Συνιστάται να πραγματοποιούνται αξονικές τομογραφίες υψηλής ανάλυσης κατά τη διάγνωση του BOS και εφόσον υπάρχει αλλαγή στα συμπτώματα

Άλλες επιλογές θεραπείας και πρόληψης


Υπάρχουν και άλλα μέτρα που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τα άτομα που ζουν με BOS στην πνευμονική cGvHD. Αυτά περιλαμβάνουν βήματα πρόληψης, όπως εμβολιασμούς, διακοπή του καπνίσματος και πνευμονική αποκατάσταση.

Μπορεί να εξεταστεί το ενδεχόμενο χορήγησης μιας σειράς από άλλες θεραπείες που μπορούν να βοηθήσουν τα άτομα που ζουν με BOS στην πνευμονική cGvHD:

  • Αντιγριπικοί εμβολιασμοί που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο, σύμφωνα με τις υπάρχουσες συστάσεις για τους λήπτες μοσχευμάτων βλαστοκυττάρων.
  • Πνευμονιοκοκκικός εμβολιασμός, ο οποίος προστατεύει από την πνευμονία, σύμφωνα με τις υπάρχουσες συστάσεις για άτομα που ζουν με cGvHD.
  • Εμβολιασμός για COVID-19 με επαναλαμβανόμενους εμβολιασμούς αναμνηστικής δόσης, σύμφωνα με τις τοπικές πολιτικές και τις υπάρχουσες συστάσεις για λήπτες μοσχεύματος βλαστοκυττάρων.
  • Φαρμακευτική αγωγή, γνωστή ως αντιμικροβιακή προφύλαξη, για τη μείωση του κινδύνου ορισμένων λοιμώξεων, σύμφωνα με τις υπάρχουσες συμβουλές για άτομα που ζουν με cGvHD.
  • Θεραπεία με ανοσοσφαιρίνη, η οποία μπορεί να βοηθήσει τα άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα να καταπολεμήσουν τις λοιμώξεις. Θα πρέπει να προσφέρεται σύμφωνα με τις υπάρχουσες συμβουλές για άτομα που ζουν με cGvHD.
  • Άσκηση και δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων των επίσημων προγραμμάτων πνευμονικής αποκατάστασης, για άτομα με μειωμένα επίπεδα άσκησης.
  • Μακροχρόνια οξυγονοθεραπεία για άτομα που εμφανίζουν ακραία δύσπνοια, σύμφωνα με τις υπάρχουσες συστάσεις για ασθενείς με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια.

Περαιτέρω ανάγνωση


Αυτή η οδηγία εκδόθηκε από την Ευρωπαϊκή Αναπνευστική Εταιρεία, την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Μεταμόσχευσης Αίματος και Μυελού των Οστών (EBMT) και το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Πνευμονολογίας. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για αυτούς τους οργανισμούς και να αποκτήσετε πρόσβαση στην πλήρη επαγγελματική οδηγία χρησιμοποιώντας τους παρακάτω συνδέσμους:

Πλήρεις κλινικές οδηγίες – δημοσιεύτηκαν στο European Respiratory Journal τον Μάρτιο του 2024.

Σχετικά με την ERS

Η Ευρωπαϊκή Αναπνευστική Εταιρεία (ERS) είναι ένας διεθνής οργανισμός που συγκεντρώνει ιατρούς, επαγγελματίες υγείας, επιστήμονες και άλλους ειδικούς που εργάζονται στην αναπνευστική ιατρική. Είναι ένας από τους κορυφαίους ιατρικούς οργανισμούς στον αναπνευστικό τομέα, με αυξανόμενα μέλη που εκπροσωπούν περισσότερες από 140 χώρες. Η αποστολή της ERS είναι να προάγει την υγεία των πνευμόνων προκειμένου να ανακουφίσει τον πόνο από ασθένειες και να καθορίσει τα πρότυπα για την αναπνευστική ιατρική παγκοσμίως. Η επιστήμη, η εκπαίδευση και η υπεράσπιση βρίσκονται στον πυρήνα όλων των ενεργειών της. Η ERS συμμετέχει στην προώθηση της επιστημονικής έρευνας και στην παροχή πρόσβασης σε υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικούς πόρους. Διαδραματίζει επίσης βασικό ρόλο στην υπεράσπιση- ευαισθητοποίηση του κοινού και των πολιτικών για τις πνευμονικές παθήσεις.

Σχετικά με την EBMT

Η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Μεταμόσχευσης Αίματος και Μυελού των Οστών (EBMT) είναι ένας μη κερδοσκοπικός ιατρικός και επιστημονικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 1974 και φιλοξενεί ένα μοναδικό μητρώο ασθενών που παρέχει δεδομένα για τη διεξαγωγή μελετών και την αξιολόγηση νέων τάσεων. Στόχος της είναι να αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ ασθενών, ερευνητών και άλλων ενδιαφερομένων για την πρόβλεψη των μελλοντικών κυτταρικών θεραπειών και των θεραπειών που βασίζονται σε βλαστοκύτταρα. Η κοινότητα των επαγγελματιών υγείας εστιάζει στην καινοτομία, την έρευνα και την πρόοδο αυτών των τομέων για να σώσει και να βελτιώσει τη ζωή των ασθενών με αιματολογικές διαταραχές.

Σχετικά με την ELF

Το Ευρωπαϊκό Πνευμονολογικό Ίδρυμα (ELF) ιδρύθηκε από την ERS για να φέρει κοντά τους ασθενείς και το κοινό με τους επαγγελματίες. Το ELF παράγει δημόσιες εκδόσεις των οδηγιών της ERS για να συνοψίσει τις συστάσεις που γίνονται στους επαγγελματίες του τομέα της υγείας στην Ευρώπη, σε μια απλή μορφή κατανοητή προς όλους. Αυτά τα έγγραφα δεν περιέχουν λεπτομερείς πληροφορίες για κάθε πάθηση και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με άλλες πληροφορίες για τον ασθενή και συζητήσεις με τον ιατρό σας. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ELF.