Print

Astma wieku dziecięcego

Astma to stan, który powoduje zapalenie dróg oddechowych. Jest to najczęściej występująca długotrwała choroba u dzieci.

Astma oskrzelowa może wystąpić w każdym momencie życia, ale wysokie jest prawdopodobieństwo wystąpienia pierwszych objawów w dzieciństwie.

последнее обновление 25/01/2021
This content is available in multiple languages.

Cимптомы


Częste objawy astmy wieku dziecięcego to:

  • Sapka
  • Duszność
  • Ucisk w klatce piersiowej
  • Kaszel

Objawy te najczęściej występują w nocy lub wcześnie rano.

Czasami objawy mogą nasilać w ciągu godzin lub minut, prowadząc do ciężkiej niedrożności dróg oddechowych, znanej jako atak astmy. Ostra astma jest najczęstszą przyczyną hospitalizacji dzieci w każdym wieku.

Zgony z powodu astmy są rzadkie, a ich liczba malała w ostatnich latach w całej Europie. Badania naukowe sugerują, że 9 na 12 zgonów związanych z astmą spowodowanych jest reakcją anafilaktyczną w przebiegu astmy wywołanej alergią pokarmową.

Причины


Astma pojawia się w wyniku interakcji pomiędzy czynnikami środowiskowymi i genetycznymi.

Профилактика


Do wysiłków zmierzających do zapobiegania astmie wieku dziecięcego należą:

  • Unikanie ekspozycji na dym tytoniowy
  • Redukcja ekspozycji na alergeny, takie jak roztocza kurzu domowego i sierść zwierząt
  • Edukacja na temat astmy i pomoc dzieciom oraz rodzicom w podejmowaniu odpowiednich środków ostrożności
  • Niektóre leki, takie jak leki przeciwhistaminowe i przeciwzapalne, mogą pomóc zapobiec chorobie lub wpłynąć na jej rozwój w ujęciu długotrwałym, jednakże wymaga to potwierdzenia.

Диагноз и лечение


Nie istnieje powszechnie stosowany test pozwalający zdiagnozować astmę. U dzieci jest ona często rozpoznawana po wystąpieniu typowych objawów w postaci sapki, ucisku w klatce piersiowej lub kaszlu.

Do leków stosowanych w terapii należą:

  • Lek kontrolujący objawy: Leki te przyjmuje się regularnie, aby uzyskać pozytywny wpływ na objawy astmy. Leki te mają zwykle postać wziewnych kortykosteroidów (ICS), stosowanych wraz z długo działającymi β2-mimetykami lub bez
  • Lek łagodzący objawy: Leki te są przyjmowane w celu złagodzenia objawów astmy. Rozluźniają one mięśnie wokół zwężonych dróg oddechowych i mogą być stosowane w przypadku ataku astmy lub nasilenia objawów. Mają one zwykle postać krótko działających β2-mimetyków

Opieka w przypadku astmy obejmuje znacznie więcej niż tylko leki. Udział w zabawach i aktywność fizyczna są bardzo ważne w przypadku astmy wieku dziecięcego i należy do nich zachęcać.

(missing)


Текущие и будущие потребности


Подпишитесь на на наши новости.