Print

Zespół ostrej niewydolności oddechowej (ARDS)

Zespół ostrej niewydolności oddechowej (ARDS) to zagrażający życiu stan, w którym płuca nie mogą pracować prawidłowo. Spowodowany jest urazem ściany naczyń włosowatych z powodu choroby lub obrażeń fizycznych. Sprawia to, że ściana przecieka, co prowadzi do nagromadzenia płynu i ostatecznie zapadnięcia się pęcherzyków powietrznych, co sprawia, że płuca tracą zdolność wymiany tlenu i dwutlenku węgla.

Ostra niewydolność oddechowa (ARF) to termin stosowany często zamiennie z ADS, ale jest to definicja szersza i dotyczy niewydolności płuc z każdej przyczyny, np. z powodu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP).

Ostatnia aktualizacja 27/07/2021
This content is available in multiple languages.

Objawy


Samoistne wystąpienie ARDS jest bardzo mało prawdopodobne, a jego pojawienie się wynika zazwyczaj z innego stanu chorobowego lub poważnego wypadku lub urazu. Dzięki temu jest bardzo prawdopodobne, że osoby, u których wystąpi ARDS są już hospitalizowane. Objawy wskazujące na wystąpienie ARDS to duszność oraz sine koniuszki palców lub usta.

Przyczyny


Istnieją dwa typy zdarzeń, które mogą spowodować ARDS; bezpośredni uraz płuc i pośredni uraz innych części ciała.

Przyczyny bezpośrednie

 • Zapalenie płuc
 • Przemieszczenie treści żołądkowej do płuc (aspiracja treści żołądkowej)
 • Stan bliski utonięciu
 • Ciężki uraz płuc
 • Wdychanie dymu i toksycznych gazów
 • Zator tłuszczowy – stan, kiedy tłuszcz z organizmu znajdzie się w układzie oddechowym

Przyczyny pośrednie

 • Uogólniony obrzęk spowodowany nadmierną reakcją układu odpornościowego (znany jako ciężka sepsa)
 • Wstrząs
 • Wielokrotne transfuzje krwi
 • Zapalenie trzustki
 • Krzepnięcie krwi
 • Przedawkowanie leku

Diagnostyka i leczenie


Lekarze diagnozują ARDS na podstawie wielu kryteriów, w tym: wystąpienie w okresie tygodnia od urazu lub nasilenia objawów ze strony płuc, badanie RTG klatki piersiowej wykazujące płyn w płucach i niewydolność płuc bez znanej przyczyny, takiej jak niewydolność serca.

Stan ten można leczyć wieloma metodami:

 • Wentylacja mechaniczna, która pomaga płucom oddychać sztucznie po tym jak przestały pracować
 • Kontrola bilansu płynów, ograniczenie podaży płynów lub podanie dodatkowych ilości płynów (w zależności od potrzeb pacjenta)
 • Strategie, które wykorzystują układ oddechowy do uzyskania dostępu do płuca po urazie mogą być korzystne, jednakże istnieje niewiele badań potwierdzających skuteczność tego typu terapii
 • Techniki i urządzenia obejmujące pobranie krwi od pacjenta i wzbogacenie jej w tlen lub usunięcie dwutlenku węgla, aby wspomóc płuca i serce [znane jako pozaustrojowe utlenowanie krwi (ECMO)]
 • Przydatne mogą być także takie środki wspomagające jak ułożenie pacjenta na brzuchu i wsparcie żywieniowe

Jak dotąd nie opracowano skutecznego leczenia farmakologicznego ARDS.

ARDS może spowodować zgon w wyniku niewydolności wielonarządowej. Prawdopodobieństwo zgonu z powodu ARDS jest największe u osób w podeszłym wieku i ludzi z innymi chorobami.