Print

POCHP

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) to długotrwały stan, który powoduje stan zapalny płuc, uszkadzając tkankę płuc i zwężając układ oddechowy, co utrudnia oddychanie.

Istnieje wiele różnych typów tej choroby, niemniej jednak niewiele wiadomo o przyczynach tego zróżnicowania i najlepszych sposobach postępowania w przypadku jej różnych odmian.

Ostatnia aktualizacja 12/07/2023
This content is available in multiple languages.

Objawy


Objawami POChP są duszność i przewlekły kaszel z flegmą lub bez. W miarę upływu czasu może także wystąpić zmęczenie, jadłowstręt i utrata masy ciała. Główną cechą tej choroby są okresy nasilenia objawów, znane jako zaostrzenia. Mogą one zostać wywołane przez infekcje lub ekspozycję na wysokie stężenia zanieczyszczeń w powietrzu. Objawy POChP nasilają się w miarę upływu czasu, a zaostrzenia mogą przyspieszyć ten proces.

Osoby z POChP cierpią często z powodu innych chorób, znanych jako choroby współistniejące. Stany te mogą charakteryzować się podobnymi czynnikami ryzyka, takimi jak palenie tytoniu, i mogą wpływać na nasilenie choroby.

Najczęstszymi powszechnymi stanami chorobowymi występującymi wraz z POChP są choroby serca, lęk i depresja, osteoporoza, refluks żołądkowo-przełykowy, zaburzenia czynności mięśni szkieletowych, anemia, rak płuc, cukrzyca i zespół metaboliczny.

Przyczyny


POChP wywołują czynniki, które wywołują także zapalenie płuc. Należą do nich:

DYM TYTONIOWY

Jest to ludzki czynnik ryzyka POChP. POChP może rozwinąć się u około 40-50% osób palących przez całe życie. U osób, które nigdy nie paliły problem ten dotyczyć może 10%. Choroba te nie wystąpi u wszystkich osób palących tytoń, co sugeruje, że znaczenie mogą mieć także czynniki genetyczne, sprawiające, że niektóre osoby są bardziej podatne niż inne.

EKSPOZYCJA W MIEJSCU PRACY

Około 15-20% przypadków POChP związanych jest z ekspozycją na pyły, środki chemiczne, opary lub inne zanieczyszczenia powietrza w miejscu pracy, które mogą wywołać POChP.

ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA W POMIESZCZENIACH I NA ZEWNĄTRZ

Osoby z POChP są bardzo narażone na nasilenie objawów przy wysokich stężeniach zanieczyszczeń w powietrzu na zewnątrz. Zanieczyszczenie powietrza w pomieszczeniach wynikające ze spalania biopaliw do celów związanych z gotowaniem i ogrzewaniem jest także czynnikiem ryzyka wystąpienia POChP. Dowiedz się więcej o zanieczyszczeniu powietrza na zewnątrz i w pomieszczeniach

STATUS SOCJOEKONOMICZNY

Badania naukowe wykazały, że ryzyko rozwoju POChP związane jest z niższym poziomem wykształcenia i dochodu. Eksperci uważają, że związane to jest z takimi czynnikami jak odżywanie, przeludnienie i zanieczyszczenie powietrza.

CZYNNIKI ZWIĄZANE Z WCZESNYM OKRESEM ŻYCIA I CZYNNIKI ŚRODOWISKOWE

Infekcje płuc we wczesnym dzieciństwie i palące matki są ważnymi czynnikami ryzyka w przypadku POChP.

CZYNNIKI GENETYCZNE

Układ genów danej osoby może sprawiać, że będzie ona bardziej podatna na rozwój POChP. Najczęściej badanym zagadnieniem genetycznym związanym z POChP jest stan nazywany niedoborem alfa-1 antytrypsyny; jest to dziedziczny stan, w przypadku którego u pacjenta brakuje białka znanego jako alfa-1 antytrypsyna.

Profilaktyka


Identyfikacja czynników ryzyka i zapobieganie ekspozycji na te czynniki to najważniejszy etap profilaktyki tej choroby. Są to między innymi:

  • Zachęcanie ludzi do rzucenia palenia
  • Zapobieganie ekspozycji płodów i niemowląt na bierne palenie
  • Redukcja ekspozycji na zanieczyszczenie powietrza w pomieszczeniach pochodzące z biopaliw w krajach rozwijających się
  • Zapobieganie zaostrzeniom POChP

Diagnostyka i leczenie


POChP diagnozuje się za pomocą badania spirometrycznego. Badanie to polega na wydychaniu powietrza do urządzenia zwanego spirometrem, które mierzy ilość powietrza w płucach i prędkość wydychania. Jeśli badanie wykaże, że ilość powietrza, jaką wydycha osoba, jest mała, może to wskazywać zwężenie dróg oddechowych i wczesne stadium POChP.

Nie istnieje lekarstwo na POChP, jednakże można stosować środki zmierzające do łagodzenia wpływu objawów na jakość życia. Postępowanie w przypadku tej choroby obejmuje:

  • Redukcję ekspozycji na czynniki ryzyka, w tym palenie tytoniu i zanieczyszczenie powietrza
  • Poprawę zdolności do wysiłku fizycznego, aby pomóc złagodzić objawy
    Farmakoterapię środkami rozszerzającymi oskrzela, aby zapobiec zaostrzeniom
  • Terapię tlenową, aby pomóc złagodzić spłycenie oddechu
  • Osoby z POChP można skierować do programów ćwiczeń, znanych jako rehabilitacja oddechowa. Skupiają się one na poprawie zdolności pacjenta do wysiłku fizycznego i edukacji, aby pomóc osobie radzić sobie z chorobą.

Opieka paliatywna

Opieka paliatywna jest jedną z oferowanych metod terapii. Jej celem jest zapewnienie komfortu i wsparcia pacjentowi, jego rodzinie i opiekunom. Nie jest tym samym co opieka mająca na celu wyleczenie lub terapię jakiegoś schorzenia. Opieka paliatywna może pomóc zredukować liczbę hospitalizacji oraz zmniejszyć obciążenie wynikające z objawów. Obejmuje łagodzenie bólu fizycznego, trudnych emocji oraz innych form cierpienia, a także zapewnia wsparcie socjalne, psychologiczne i duchowe.

Dowiedz się więcej na temat  opieki paliatywnej dla osób z POChP i śródmiąższową chorobą płuc