Print

POCHP

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) to długotrwały stan, który powoduje stan zapalny płuc, uszkadzając tkankę płuc i zwężając układ oddechowy, co utrudnia oddychanie.

Istnieje wiele różnych typów tej choroby, niemniej jednak niewiele wiadomo o przyczynach tego zróżnicowania i najlepszych sposobach postępowania w przypadku jej różnych odmian.

Ostatnia aktualizacja 26/01/2021
This content is available in multiple languages.

Objawy


Przyczyny


POChP wywołują czynniki, które wywołują także zapalenie płuc. Należą do nich:

Objawami POChP są duszność i przewlekły kaszel z flegmą lub bez. W miarę upływu czasu może także wystąpić zmęczenie, jadłowstręt i utrata masy ciała. Główną cechą tej choroby są okresy nasilenia objawów, znane jako zaostrzenia. Mogą one zostać wywołane przez infekcje lub ekspozycję na wysokie stężenia zanieczyszczeń w powietrzu. Objawy POChP nasilają się w miarę upływu czasu, a zaostrzenia mogą przyspieszyć ten proces.

Osoby z POChP cierpią często z powodu innych chorób, znanych jako choroby współistniejące. Stany te mogą charakteryzować się podobnymi czynnikami ryzyka, takimi jak palenie tytoniu, i mogą wpływać na nasilenie choroby.

Najczęstszymi powszechnymi stanami chorobowymi występującymi wraz z POChP są choroby serca, lęk i depresja, osteoporoza, refluks żołądkowo-przełykowy, zaburzenia czynności mięśni szkieletowych, anemia, rak płuc, cukrzyca i zespół metaboliczny.

Profilaktyka


Identyfikacja czynników ryzyka i zapobieganie ekspozycji na te czynniki to najważniejszy etap profilaktyki tej choroby. Są to między innymi:

 • Zachęcanie ludzi do rzucenia palenia
 • Zapobieganie ekspozycji płodów i niemowląt na bierne palenie
 • Redukcja ekspozycji na zanieczyszczenie powietrza w pomieszczeniach pochodzące z biopaliw w krajach rozwijających się
 • Zapobieganie zaostrzeniom POChP

Diagnostyka i leczenie


POChP diagnozuje się za pomocą badania spirometrycznego. Badanie to polega na wydychaniu powietrza do urządzenia zwanego spirometrem, które mierzy ilość powietrza w płucach i prędkość wydychania. Jeśli badanie wykaże, że ilość powietrza, jaką wydycha osoba, jest mała, może to wskazywać zwężenie dróg oddechowych i wczesne stadium POChP.

Nie istnieje lekarstwo na POChP, jednakże można stosować środki zmierzające do łagodzenia wpływu objawów na jakość życia. Postępowanie w przypadku tej choroby obejmuje:

 • Redukcję ekspozycji na czynniki ryzyka, w tym palenie tytoniu i zanieczyszczenie powietrza
 • Poprawę zdolności do wysiłku fizycznego, aby pomóc złagodzić objawy Farmakoterapię środkami rozszerzającymi oskrzela, aby zapobiec zaostrzeniom
 • Terapię tlenową, aby pomóc złagodzić spłycenie oddechu
 • Osoby z POChP można skierować do programów ćwiczeń, znanych jako rehabilitacja oddechowa. Skupiają się one na poprawie zdolności pacjenta do wysiłku fizycznego i edukacji, aby pomóc osobie radzić sobie z chorobą.

(missing)


Bieżące i przyszłe potrzeby


Istnieje wiele elementów jakie można poprawić w opiece nad ludźmi z POChP. Aby to osiągnąć, eksperci zalecają usprawnienia w następujących obszarach:

 • Potrzeba więcej badań dotyczących profilaktyki, edukacji, leków, terapii i pielęgnacji, aby ustalić wyższe standardy w całej Europie
 • Więcej badań dotyczących skuteczności aktualnych technik postępowania w przypadku choroby
 • Nowe terapie spowalniające postęp choroby
 • Bardziej skuteczne strategie rzucania palenia tytoniu
 • Większa świadomość wysokiego obciążenia POChP w Europie wśród rządzących, w przemyśle i społeczeństwie
 • Potrzeba więcej badań dotyczących różnych odmian POChP i ich kosztów ekonomicznych dla społeczeństw europejskich
 • Brak wiarygodnych danych dotyczących częstości występowania POChP – państwa członkowskie powinny poprawić sposób zgłaszania
Zapisz się do naszego newslettera