Healthy Lungs for Life Barcelona 2022

03/09/2022 - 06/09/2022

(Catalá) Pulmons saludables per a tota la vida, Barcelona 2022


Aquestes son les activitats de Healthy Lungs for Life que estan succeint a Barcelona durant el Congrés de la Societat Europea de Respiració (ERS) 2022.

Lloc: Barcelona
Dates: 3-6 de setembre

 

Proves gratuïtes de funció pulmonar

Vine i fes-te una prova gratuïta de funció pulmonar per obtenir més informació sobre la teva  salut pulmonar i com mantenir-la sana. Si els resultats de les proves generen preocupació, rebràs una carta per portar al teu metge.

Lloc: Plaça Universitat
Data: 3 de setembre de 2022
Hora: 11:00-19:00

Col·lecció de llibres, pel·lícules i cançons sobre la salut pulmonar

Explora una col·lecció de llibres, pel·lícules i cançons per entendre més sobre la salut i les malalties pulmonars i com protegir els teus pulmons.

Lloc: Biblioteca Agustí Centelles (només llibres) i en línia
Dates: 4-6 de setembre

Xerrada pública

Coneix experts en l’àmbit de la salut pulmonar per aprendre tot el que cal saber per uns pulmons sans tota la vida.

Lloc: CC Golferichs (Centre Cívic)
Data: 6 de setembre
Hora: 19:00-20:00

(Español) Pulmones sanos toda tu vida, Barcelona 2022


Vea las actividades de Healthy Lungs for Life que tendrán lugar en Barcelona durante el Congreso de la European Respiratory Society (ERS) 2022.

Localización: Barcelona
Fechas: 3-6 de septiembre

Pruebas de función pulmonar gratuitas

Ven y hazte una prueba de función pulmonar gratuita para obtener más información sobre la salud de tus pulmones y cómo puedes mantener los pulmones sanos. Y si en tu prueba aparece algo sospechoso, recibirás una carta para entregar a tu médico.

Localización: Plaça Universitat
Fecha: 3 de septiembre
Horas: 11:00-19:00

Colección de libros, películas y canciones sobe la salud pulmonar

Explora una colección de libros, películas y canciones sobre la salud pulmonar para entender más sobre la salud y las enfermedades pulmonares y cómo puedes proteger tus pulmones.

Localización: Biblioteca Agustí Centelles (solo los libros) y online
Fechas: 4-6 de septiembre

Charla pública

Conoce a los expertos en el campo de la salud pulmonar para aprender cómo puedes mantener los pulmones sanos toda tu vida.

Localización: centre cívic Casa Golferichs
Fecha: 6 de septiembre
Horas: 19:00-20:00

(English) Healthy Lungs for Life, Barcelona 2022


See what Healthy Lungs for Life activities are happening in Barcelona during the European Respiratory Society (ERS) Congress 2022.

Location: Barcelona
Dates: 3-6 September

Free lung function tests

Get a free lung function test to learn more about your lung health and how you can keep your lungs healthy. If your test results raise concern, you will receive a letter to take to your doctor.

Location: Plaça Universitat
Date: 3 September 2022
Time: 11:00-19:00

Collection of books, films and songs about lung health

Browse a collection of books, films and songs about lung health to understand more about lung health and disease and how to protect your lungs.

Location: Biblioteca Agustí Centelles (books only) and online
Date: 4-6 September

Public talk

Meet experts in the field of lung health to learn all about how you can have healthy lungs for a lifetime.

Location: CC Golferichs (Civic Centre)
Date: 6 September
Time: 19:00-20:00

Healthy Lungs for Life heads to Barcelona in September

Find out more about the Healthy Lungs for Life campaign, the ERS Congress and details of the activities taking place in Barcelona 2022.

Read more